Hur böjer vi egentligen ett ord som centrum? Ord som slutar på -um och -ium kan vara knepiga och du har säkert också sett en mängd varianter. En bov i dramat är latinet, som ibland lyser igenom med sina böjningsformer som ofta blir svåra att hantera på svenska.

Centrum böjs ett centrum, centrumet, flera centrum, centrumen. Även ordet center kan användas med samma betydelse i svenskan (även om det också betecknar både mitten och en fotbollsspelare). Vi kan alltså tala om både ett köpcentrum och ett köpcenter. Center böjs det där centret, flera center, de där centren enligt Svenska Akademiens ordlista, och Svenska språknämnden accepterar även varianterna flera centrer och centrerna.

Hur böjer man andra ord på –um och –ium?

Andra ord som orsakar huvudbry är (mass)medium, som heter just så i singular. Dagstidningen är alltså ett massmedium, medan vi pratar om massmedier när vi syftar på både tidningar, tv och radio. I sammansättningar slutar förleden på -e, till exempel massmediestrejk och mediegymnasium. Formen massmedia rekommenderas i allmänhet inte av språkvårdarna, men man ser det ofta användas.

På samma sätt böjs många andra liknande ord, här följer några exempel:

  • ett seminarium, flera seminarier, seminarietillfälle
  • ett millennium, flera millennier, millennieskifte
  • ett decennium, flera decennier, decennieskifte
  • ett akvarium, flera akvarier, akvariefiskar
  • ett stadium, flera stadier, högstadieskola
  • ett gymnasium, flera  gymnasier, gymnasieskola
  • ett solarium, flera solarier, solariebrun
  • ett stipendium, flera stipendier, stipendiefond.

Ordet museum är lite speciellt. Det har samma pluralböjning som orden ovan: ett museum, flera museer (observera att ingen av formerna innehåller någon accent, eftersom grundformen inte har det). Men i sammansättningar blir det museichef och museibesök.

Uppdatering 11 februari 2015: Sedan jag skrev det här språkbrevet har Språkrådet uppdaterat sin rekommendation om medier och media. Det skriver jag om i språkbrevet Kan man skriva media?

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This