Jobba och arbeta är synonymer och betyder samma sak. Skillnaden mellan orden handlar om stilnivå. Jobba räknas än så länge som lite vardagligare – även om den skillnaden mellan orden håller på att suddas ut. Om du skriver i ett sammanhang där det är viktigt att ha en formell stilnivå kan det med andra ord vara bra att använda arbeta. Om du kommunicerar i ett sammanhang där du behöver en ledig stil, kanske i en kanal på sociala medier som domineras av unga, fungerar jobba bättre. Inget av de här orden är bättre eller sämre än det andra.

Samma sak gäller med orden jobb och arbete: jobb är något mer vardagligt, men skillnaden mellan orden har minskat.

Välj ord efter målgrupp

Det finns många exempel på synonymer med stilskillnad. Några exempel är ned och ner, endast och bara, e-post och mejl. Du kan säkert komma på många fler. I alla de fallen behöver du fatta beslut om vilket ord som passar bäst för din målgrupp och för den kanal och det sammanhang som du kommunicerar i.

Undvik byråkratspråkliga uttryck

Det finns också många exempel på synonymer där det finns en stilskillnad och där det ena ordet har en gammaldags eller byråkratspråklig klang. Några uttryck som ger texten en byråkratspråklig stil är till exempel erhålla, beakta och ej. I de här fallen rekommenderar jag att du i stället använder moderna uttryck som , ta hänsyn till och inte.

Vill du ha begripliga texter?

Vill du ha begripliga texter som är anpassade efter läsarna? Som språkkonsult skriver och omarbetar jag svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This