Vad är det för skillnad mellan mindre och färre?

Mindre används för storlek. Färre används för antal.

Lillskogen har mindre träd än Storskogen betyder att träden i Lillskogen är små i storlek jämfört med träden i Storskogen.

Lillskogen har färre träd än Storskogen betyder att träden i Lillskogen inte är lika många som träden i Storskogen.

Mindre används ofta även för antal

Du har säkert sett att mindre används även när det handlar om antal:

Det är mindre människor på stan i dag än vanligt.

Jag har rensat och skänkt bort en del, så nu har jag mindre böcker i bokhyllan.

Men här bör det alltså vara färre:

Det är färre människor på stan i dag än vanligt.

Jag har rensat och skänkt bort en del, så nu har jag färre böcker i bokhyllan.

Att använda mindre om antal ger en annan betydelse. Mindre människor betyder i det här fallet att det är små människor, inte att människorna är få till antalet. Mindre böcker betyder att det är små böcker i hyllan. Det kan leda till missförstånd – även om risken inte är som störst i just dessa exempel.

Använd färre om det går att räkna

Ett annat sätt att formulera skillnaden mellan mindre och färre är att färre används om räknebara substantiv, medan mindre används för icke räknebara substantiv. Därför heter det färre människor och färre böcker men mindre socker och mindre syre.

Något som komplicerar det hela är att det inte alltid är självklart var gränsen går mellan vad som är räknebart och inte. Ibland finns det två olika varianter av ett ord, där det ena kan ses som räknebart. Vi kan till exempel säga Det är färre myggor i år. eller Det är mindre mygg i år.Mygga är räknebart och böjs till myggor i plural, medan mygg ses som oräknebart.

En anledning till att mindre används i stället för färre kan också vara att det förekommer i uttryck som mindre antal, mindre grupp, mindre mängd och liknande, som har betydelsen att det är färre av något. Och så har det smittat av sig så att mindre får betydelsen färre även i andra formuleringar.

Skilj mellan mindre och färre

Jag rekommenderar att du skiljer mellan mindre och färre, Det kommer att göra dina texter tydligare och minska risken för missförstånd.

Behöver din arbetsplats begripliga texter?

Jag skriver och omarbetar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Kontakta mig, Jenny Forsberg, examinerad språkkonsult i svenska på Klartext, om du och din arbetsplats behöver hjälp att göra era texter begripliga.

Skriver du texter i jobbet? Känner du dig osäker på det? Här hittar du onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This