Undrar du hur du ska strukturera din text? Olika typer av disposition passar till olika texter, och att texten är strukturerad på ett bra sätt har större betydelse än man kan tro. Även en korrekt och enkelt skriven text kan vara svår att begripa om den inte har en lämplig disposition. Här följer några exempel på vilken disposition som passar för olika texttyper.

Skriv det viktigaste först

Att skriva det viktigaste först är en bra metod för till exempel rapporter, brev och informationsmaterial. Placera helt enkelt textens huvudpoäng, den viktigaste informationen, först i texten. Det fångar läsarens uppmärksamhet och gör innehållet lätt att ta till sig.

Skriv i tidsföljd

Det är lätt att halka in i en kronologisk disposition i till exempel rapporter eller informationsmaterial – man skriver i den ordning som man själv samlade in materialet. Men en sådan text blir svår för läsaren att ta till sig. I instruktioner däremot, där läsaren ska utföra saker i en viss ordning, passar det att strukturera sitt material i tidsordning. Det fungerar även bra i protokoll, där det i vissa fall kan vara lämpligt att beskriva punkterna i samma ordning som de behandlades.

Dela in texten i ämnen

Om du skriver en längre text – kanske en hel bok, eller en lång rapport eller utredning – passar det ofta att dela in texten i ämnen. På så sätt kan läsaren koncentrera sig på det ämne som han eller hon är intresserad av.

Associera

En disposition som bygger på att låta tankarna vandra kan passa i till exempel skönlitteratur eller kåserier, men fungerar inte alls i texter som ska vara pedagogiska eller utredande.

Låt inte slumpen avgöra

Det finns naturligtvis andra sätt att strukturera sin text, men det här var några av de viktigaste. Sammanfattningsvis kan man säga: låt inte slumpen avgöra på vilket sätt du strukturerar din text.

Vill du bli bättre på att skriva i jobbet?

Skriver du texter i jobbet? Skulle du vilja känna dig mer säker på ditt skrivande? Då kanske onlinekursen Skriv tydliga texter är något för dig. Läs mer och anmäl dig här: Skriv tydliga texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This