Skriver du webbtexter? Vill du att de ska bli hittade av andra? Då kan det vara en idé att skriva för Google – inte bara för dina läsare. Här får du några tips om hur du kan använda sökmotoroptimering, SEO, i dina texter så att de placerar sig högt hos Google.

Bestäm vilken sökfras du vill arbeta med i din sökmotoroptimering

När du arbetar med sökmotoroptimering behöver du för det första bestämma vilken sökfras som är viktigast för en webbsida. Med webbsida menar jag här en undersida på din webbplats. Med sökfras menar jag det eller de ord som du vill att sidan ska bli hittad med. Vilken sökfras som är mest relevant beror på vem du vill ska hitta texten och vad ditt syfte med texten är.

Låt oss anta att du är fotograf som är specialiserad på bland annat bröllopsfoton. Att försöka hamna högt upp i googlesökningar på foto, fotograf, fotografering eller liknande är ingen idé – konkurrensen är för stor. Men den undersida som handlar om bröllopsfotografering kan du få att hamna högt i sökresultaten hos folk som söker på bröllopsfoto. Det blir därför din sökfras.

Skriv mycket text

För det andra behöver du fylla på med text på sidan. Ju mer text som finns på sidan, desto mer kommer Google att gilla sidan.

Några tips om sökfrasen

Här kommer några fler tips om hur du bör arbeta med sökfrasen när du skriver för Google:

  1. Se till att sökfrasen finns i sidans huvudrubrik.
  2. Använd mellanrubriker där sökfrasen förekommer.
  3. Använd sökfrasen tidigt i den löpande texten. I den löpande texten kan du också använda synonymer till sökfrasen, det vill säga andra ord och uttryck som folk också söker på när de letar efter en bröllopsfotograf.
  4. Upprepa gärna sökfrasen några gånger i löptexten, men överdriv inte. En tumregel kan vara att om du använder sökfrasen så många gånger att du misstänker att det blir konstigt för läsaren så har du antagligen rätt i din misstanke.

Två tekniska råd när du skriver för Google

Så här långt liknar det i ganska stor utsträckning de råd jag brukar ge till dig som vill skriva tydliga texter. Nu kommer två lite mer tekniska råd. Här använder jag de engelska termerna title och description, eftersom det är de termer som brukar användas i SEO-sammanhang.

  1. Se till att sökfrasen finns med i title-texten i ditt publiceringsverktyg. Med publiceringsverktyg menar jag till exempel WordPress eller något annat verktyg som du använder för att publicera din webbplats. Title är den sidrubrik som kommer att synas bland sökresultaten i Google, och title-texten bör vara i princip samma text som webbsidans huvudrubrik. Om rubriken är lång behöver du dock korta ner den för att den ska vara en bra title-text.
  2. Skriv en bra description-text med hjälp av ditt publiceringsverktyg och se till att den innehåller sökfrasen. Description-texten är den text som visas på sökresultatsidan i Google. Det är den texten som avgör om läsaren kommer att klicka på din eller någon annans text i söklistan. Det är alltså viktigt att den här texten är bra. Description-texten bör vara max 160 tecken.

I princip gäller alltså de vanliga reglerna för begripliga texter även när du skriver för Google. Du behöver dock tänka på hur du hanterar sökfrasen så att den är med tillräckligt ofta och på rätt ställen. Dessutom bör du undvika att skriva för kort.

Vill du ha hjälp att skriva för Google?

Vill du ha hjälp att skriva för Google? Varmt välkommen att kontakta mig och berätta vilka webbtexter som din arbetsplats behöver sökmotoroptimera.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This