”Bra skrivit!” eller ”Otroligt bra skrivit!”. Det här uttryckssättet tycker jag mig se ofta i sociala medier. Vad är det här för ordform, och är det verkligen rätt att skriva så?

Två olika verbformer

Nej, Bra skrivit! är inte språkligt korrekt. Den korrekta kommentaren ska vara Bra skrivet! Men vadå skrivet? Är inte det en konstig form?

Verbet skriva böjs skriva – skrev – skrivit. Formen skrivit kallas supinum. Det är den som används tillsammans med har för att bilda perfekt: Hon har skrivit en snäll kommentar på Facebook. Det är också den som kombineras med hade för att bilda pluskvamperfekt: Treåringen hade skrivit sin autograf med spritpenna på fondväggen i vardagsrummet.

Formen skrivet kallas perfekt particip. Det är den formen av verb som böjs på samma sätt som adjektiv. Det heter därför boken var bra skriven, brevet var bra skrivet och böckerna var bra skrivna. Att det är formen skrivet som används i det här fallet beror på att det är underförstått i meningen, som alltså skulle kunna ses som en förkortad version av Det var bra skrivet.

Nu gjorde jag något som jag inte brukar göra i mina språkbrev, nämligen använde flera grammatiska termer. Om du inte har ett specialintresse av grammatik är det här inget du behöver komma ihåg i detalj. Utan att dra in ytterligare termer vill jag bara komma med en kort teori om varför det här felet uppstår. För vissa verb, till exempel hoppa – hoppade – hoppat använder vi samma form för supinum och perfekt particip. Det heter alltså hoppat både i Hon har hoppat och Bra hoppat! Kanske kan det bidra till att verbformerna blandas ihop?

Det du behöver veta om du vill skriva korrekt är alltså att det heter Bra skrivet! Bra sprunget! Bra lidet! trots att skrivit, sprungit och lidit också är verbformer som används.

Behöver din arbetsplats begripliga och korrekta texter?

Vill du och din arbetsplats ha begripliga och korrekta texter som är anpassade efter läsarna? Som språkkonsult skriver och omarbetar jag svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This