Vill du göra det lättare för dina läsare att följa med i dina tankegångar? Ett sätt är att signalera med ord vad din text handlar om, vad som följer härnäst eller hur texten hänger ihop. Det gäller särskilt om du skriver långa och komplicerade texter.

När vi arbetar med en text under en längre tid blir det ofta självklart för oss själva hur olika delar av texten hänger ihop med varandra. Dessutom skriver vi förmodligen om ämnen som vi är experter på. Men dina läsare har kanske inte samma förförståelse som du själv. Om du har möjlighet kan det vara bra att låta ett par av dina läsare – eller någon annan som inte är insatt i ämnet – läsa igenom texten och komma med synpunkter.

Hur kan du då underlätta för dina läsare att följa med i texten? Du kan till exempel använda uttryck som ”Det här avsnittet handlar om…”, ”I tabellen på nästa sida ser vi hur…” eller ”Jag ska nu behandla…”. Du kan också använda enstaka ord eller uttryck – till exempel dessutom eller däremot – för att hjälpa läsarna att förstå hur de ska läsa din text.

En devis som kanske främst används för akademiska texter, men som fungerar även i många andra sammanhang är:

  1. Skriv vad du ska skriva om.
  2. Skriv det.
  3. Skriv vad du har skrivit om.

På det här sättet får du klara och tydliga texter som dina läsare lätt kan följa med i.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This