En webbplats med tydliga och informativa länkar gör att webbanvändaren snabbare hittar den information hon söker. Motsatsen – länkar som användaren har svårt att tyda – kan få henne att klicka på en länk som hon egentligen inte var intresserad av. Användaren ska förstå vart länken leder utan att klicka på den.

Länka ord som säger vart länken leder

Undvik att länka ord som gå till, läs mer om, klicka här och för mer information om. Länka bara ord som säger något om vart länken leder. Information om mötestider eller kanske bara mötestider är alltså en tydligare länk än till exempel För mer information om mötestider, klicka här.

Du kan också skriva en förklaring i löptexten och låta länken tala om vart läsaren hamnar om hon klickar på den: E-postadresser till departementen och till Information Rosenbad finns på regeringens webbplats.

Om länken står sist i en mening, som i exemplet närmast ovan, ska den avslutande punkten inte ingå i länken.

Tala om vad som kommer att hända

Behöver användaren göra något särskilt efter att hon har klickat på länken? Öppnas länken i ett särskilt fönster eller startar den ett nytt program? Tala om för användaren vad som kommer att hända. Exempel på det är Sök bland förslag och beslut om användaren kommer till ett sökformulär när hon klickar på länken eller Ladda ner vägledningen som pdf (1,4 Mb, nytt fönster) om länken leder till en pdf-fil.

Mer om länkar

  • Skriv det viktigaste först i dina länkar.
  • Använd inte samma formulering i flera länkar som leder till olika sidor.
  • Använd inte olika formuleringar i flera länkar som leder till samma sida.
Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This