Ibland väljer företag och andra organisationer att använda versaler på ett sätt som inte stämmer med de vanliga språkreglerna. Det förekommer också att organisationer skriver isär ord som normalt ska sitta ihop. Men vi språkbrukare behöver inte anpassa oss efter det. Följ i stället de vanliga skrivreglerna.

Kan störa läsningen

Det här kallas för logotypskrivning och är förstås ett sätt att skapa ett varumärke. Men de kan förvirra och störa läsningen och göra orden svårare att böja. Dessutom är de svårare för dig som skribent att lära dig, eftersom du måste lära in varje ord som har en avvikande stavning.

Skriv stor bokstav i början av namn

Då är det enklare att bara behöva lära sig den generella regeln: att vi använder stor bokstav i början av namn men ingen annanstans i namnet. Här följer några exempel:

  • iPhone –> Iphone
  • MasterCard –> Mastercard
  • Vår Ruset –> Vårruset
  • IKEA –> Ikea
  • GöteborgsOperan –> Göteborgsoperan
  • E.ON –> Eon
  • PowerPoint –> Powerpoint.

Fast egentligen behövs inga exempel. Följ bara grundregeln: skriv stor bokstav i början av namn.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This