Behöver du sälja in en produkt eller en tjänst, eller kanske rentav dig själv? Ska du söka nytt jobb eller skicka ett brev till en kund? Skriver du marknadsmaterial eller webbtext för ditt företag? Det finns många anledningar till att skriva en säljande text, men hur gör man då?

Skapa intresse

Det första du behöver fundera på när du skriver en säljande text (eller vilken text som helst) är vem du skriver för och varför. Varför är just den här läsaren intresserad av det du säljer? Det finns alltid ett skäl. Hitta det! Placera det först i texten för att fånga läsarens intresse.

Ett annat sätt att få läsaren intresserad är att använda rubriker. En inledande rubrik väcker intresset, mellanrubriker lockar till vidare läsning. Ställ gärna frågor som engagerar läsaren. Minns klassikern När gav du din fru en blomma sist?

Ett knep är att använda du och ni oftare än jag och vi. Läsaren vill alltid veta vad just hon eller han kan tjäna på det som du skriver. En text som utgår från avsändaren säger Vi har ett brett sortiment eller Jag söker ett nytt arbete. En text som riktar sig till läsaren säger Här hittar du det som just du behöver eller Jag förbättrar era kundrelationer.

Var trovärdig

Håll det du lovar. Kommer din läsare verkligen att hitta det hon eller han behöver hos dig? Om du lurar läsaren en gång får du ingen andra chans. Det gäller att bygga upp ett förtroende som gör att läsarna känner att de vill köpa av dig. Att skriva korrekt skapar trovärdighet. Om din text innehåller en massa stavfel är det lätt att tro att det du säljer inte heller håller måttet. Korrekturläs gärna en gång extra. Det skapar en trovärdig text som säljer.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This