Mikrocopy – eller med stavningen microcopy som man också ofta ser – vad är det? Jo, det är alla de där småtexterna som du ser på webben, i appar och i programvara. Det kan vara knappar, felmeddelanden, formulär eller menyer.

Här kommer några tips på hur du skriver mikrocopy som fungerar bra för användarna:

  • Utgå från användarens perspektiv – inte från tekniken. Beskriv det användaren behöver, inte det programmet kan göra.
  • Svara på användarens frågor. Vad vill hen göra? Hjälp användaren att lösa sin uppgift så snabbt som möjligt.
  • Använd tydliga instruktioner och uppmaningar som styr användaren rätt: Klicka, Signera. Vad vill du att användaren ska göra och veta? Vad är nästa steg? Skapa ett tydligt flöde.
  • Använd du-tilltal: Välj vem du vill se först.
  • Anpassa tonen efter användarna. Vad vill du att användaren ska tycka och känna? Kanske ska det stå Hur kan vi hjälpa dig? i stället för Hjälp.
  • Visa vem som ska göra vad om det finns flera olika typer av användare – till exempel privatpersoner och företag. Vem ska läsa just det här?
  • Använd verb. Hellre Chatta med andra än Till chatten.
  • Skriv konsekvent. Använd alltid samma ord för samma sak. Webbinarium eller videokurs?

Mikrocopy är en del av helheten

Tänk på att mikrocopytexterna är en del i ett större projekt – och i hela organisationen. Se till att den som skriver mikrocopy – som ofta kallas UX-skribent – är med i projektet från början, alltså redan innan det finns någon app, programvara eller webbplats.

Ta in användarna i processen – de är de verkliga experterna på hur tekniken ska användas. Gör användningstester. Fråga faktiska användare vad de behöver. Det är inte bara teknik och design som behöver testas – även texter behöver det.

Anpassa texterna efter skärmen. Designar ni för mobil i första hand? Då behöver texterna vara riktigt korta. Testa alla webbläsare och enheter och se till att texterna fungerar överallt.

Använd hjälptexter när utrymmet på knappar och i menyer inte är tillräckligt för att förklara vad användaren behöver göra.

Ta hjälp av kundtjänst, om ni har en sådan. Vilka frågor får de om programmet eller webbplatsen? Kan ni skriva om eller designa om så att användaren får hjälp direkt – utan att kontakta kundtjänst? Hur mycket tid och pengar skulle det spara?

Jag hjälper dig att skriva mikrocopy

Jag, Jenny Forsberg, examinerad språkkonsult i svenska, hjälper gärna din organisation att skriva mikrocopy, hjälptexter, instruktioner eller användarhandböcker. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag eller starta en diskussion om vad som behövs.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This