Skriver du instruktioner? Kanske skriver du bruksanvisningar eller manualer. Även om du inte tror att du skriver instruktioner skulle kanske någon av dina texter vinna på att vara skriven som en instruktion? De nya rutinerna för posthantering som finns beskrivna på intranätet? E-brevet som talar om hur tidrapporteringen ska gå till?

Så här kan du skriva en instruktion:

  1. Vem ska läsa texten och varför? Tänk dig in i läsarens situation. Vad behöver hon eller han veta? Det kan vara knepigt att avgöra. Ofta tar man med för mycket information, sådant som läsaren inte alls behöver.
  2. Har du själv möjlighet att utföra arbetet du ska beskriva innan du skriver texten? Anteckna vad du gör under tiden.
  3. Strukturera texten i tidsordning, det vill säga i samma ordning som läsaren ska utföra momenten.
  4. Om du använder numrerade listor blir det lätt för läsaren att följa med i arbetsgången. Om du behöver ha med någon förklarande bakgrundstext så håll isär den från själva instruktionerna.
  5. Fånga läsarens blick – använd punktlistor, rubriker, bilder och fetade nyckelord.
  6. Använd uppmaningar (Tryck på knappen) för att få läsaren att utföra de olika momenten.
  7. Tilltala läsaren med du.
  8. Använd ett konsekvent ordval. Om du kallar något för en dator i en mening och en pc i nästa så blir läsaren förvirrad och undrar om det verkligen handlar om samma maskin.
  9. Testa att din instruktion är begriplig. Bäst är naturligtvis att den som instruktionen är skriven för också testar att följa den. Om det inte är möjligt kan du använda någon annan som inte redan kan det som instruktionen handlar om.

 Behöver du hjälp med att skriva en instruktion?

Vill du ha hjälp med att skriva en instruktion? Eller har ni på din arbetsplats redan skrivit instruktioner som behöver språkgranskning? Klartext skriver och språkgranskar allt typer av instruktioner på svenska, till exempel bruksanvisningar eller användardokumentation som användarmanualer och online-hjälp. Hör av dig till jenny@iklartext.se för att få ett kostnadsförslag.

Om Klartext

Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, kommunicera i sociala medier eller ta fram språkliga riktlinjer för texter.

Du som enskild skribent är också varmt välkommen att gå onlinekurserna Skriv tydliga texter och Lär dig skilja mellan de och dem på en timme.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.