Skriver du instruktioner? Kanske skriver du bruksanvisningar eller manualer. Även om du inte tror att du skriver instruktioner skulle kanske någon av dina texter vinna på att vara skriven som en instruktion? De nya rutinerna för posthantering som finns beskrivna på intranätet? Mejlet som talar om hur tidrapporteringen ska gå till?

Skriv en instruktion

Så här kan du skriva en instruktion:

  1. Vem ska läsa texten och varför? Tänk dig in i läsarens situation. Vad behöver hon eller han veta? Det kan vara knepigt att avgöra. Ofta tar man med för mycket information, sådant som läsaren inte alls behöver.
  2. Har du själv möjlighet att utföra arbetet du ska beskriva innan du skriver texten? Anteckna vad du gör under tiden.
  3. Strukturera texten i tidsordning, det vill säga i samma ordning som läsaren ska utföra momenten.
  4. Om du använder numrerade listor blir det lätt för läsaren att följa med i arbetsgången. Om du behöver ha med någon förklarande bakgrundstext så håll isär den från själva instruktionerna.
  5. Fånga läsarens blick – använd punktlistor, rubriker, bilder och fetade nyckelord.
  6. Använd uppmaningar (Tryck på knappen) för att få läsaren att utföra de olika momenten.
  7. Tilltala läsaren med du.
  8. Använd ett konsekvent ordval. Om du kallar något för en dator i en mening och en pc i nästa så blir läsaren förvirrad och undrar om det verkligen handlar om samma maskin.
  9. Testa att din instruktion är begriplig. Bäst är naturligtvis att den som instruktionen är skriven för också testar att följa den. Om det inte är möjligt kan du använda någon annan som inte redan kan det som instruktionen handlar om.

Behöver du hjälp med att skriva en instruktion?

Vill du ha hjälp med att skriva en instruktion? Eller har ni på din arbetsplats redan skrivit instruktioner som behöver språkgranskning? Klartext skriver och språkgranskar allt typer av instruktioner på svenska, till exempel bruksanvisningar eller användardokumentation som användarmanualer och online-hjälp. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre texter i jobbet? Det kan du göra i självstudiekursen Skriv tydliga texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This