Använder man apostrof på svenska? Alltså, ska vi skriva Stina’s restaurang?

Svaret är nej. På svenska skriver vi genitiv med bara ett enkelt s utan någon apostrof. Stinas restaurang är alltså det korrekta skrivsättet. På engelska används däremot apostrof för att markera att någon äger något: Charlie’s restaurant. Och det är antagligen inflytandet från engelskan som gör att vi ofta ser den felaktiga användningen av apostrof i svenska genitiv.

Enkel regel för genitiv: lägg på ett s

För de allra flesta fall är regeln för genitiv, alltså ägandeform, mycket enkel på svenska: vi lägger på ett s och ingen apostrof eller något annat: pappas surdegsbröd, Sorayas väska.

Undantagen är ord som slutar på s, x eller z. De får inget s eftersom de redan slutar på ett s-ljud: Niklas favoritfåtölj, Max jacka, Inez erfarenhet.

Men visst finns det fall när vi använder apostrof?

Det finns fall när vi kan använda apostrof även i svenska genitiv. Det handlar om den här typen av exempel: Jag åt inte bara upp mitt äpple, utan även Niklas’.

Där kan vi använda apostrof om vi vill, men det är inte obligatoriskt. Så här skriver Språkrådet i sin frågelåda:

”Apostrof kan i sällsynta fall användas för att markera genitiv vid egennamn även i svenskan, om man anser att sammanhanget inte tydligt nog visar att genitiv avses. Detta gäller ord och namn som slutar på s, z eller x och apostrofen sätts då efter ordet eller namnet: Sveriges banker är fattigare än Schweiz’ (banker). Det här är inte min hund, det är Andreas’ (hund). Det är inte en schäfers boll, det är en tax’ (boll). Men apostrof är inte obligatoriskt här.”

När jag ser de här exemplen tycker jag att de är exempel på när texter blir otydliga, och det vill vi ju inte. Min rekommendation är alltså att formulera om texten om den här situationen uppstår. Skriv till exempel: Jag åt upp Niklas äpple också, inte bara mitt eget. Sveriges banker är fattigare än vad Schweiz banker är. Det här är inte min hund, det är Andreas som äger den. Det är inte en schäfers boll, utan den tillhör en tax. Eller vad som nu passar in i sammanhanget.

Läs mer om specialfallen

Det här är de grundläggande reglerna om genitiv på svenska. Om du vill läsa mer finns det många svar om genitiv i Språkrådets frågelåda.

Behöver din arbetsplats begripliga och korrekta texter?

Behöver din arbetsplats begripliga och korrekta texter? Jag skriver och omarbetar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This