Ska man skriva ska eller skall? För bara några decennier sedan var skall den vanliga formen. Det finns ingen skillnad i betydelse mellan de två formerna. Däremot uppfattar jag och många med mig i dag skall som en onödigt formell form.

Men många skriver fortfarande skall. Det är vanligt i juridiska texter, och jag har till och med sett det i romaner – och där hör ordformen definitivt inte hemma om du frågar mig.

Använd ska i alla texter

Utvecklingen går mot att vi skriver ska i alla typer av texter. Många myndigheter rekommenderar ska i sina interna skrivregler, och det gör även Myndigheternas skrivregler, som också påpekar att ska till och med används i lagar i dag. Så här står det i senaste upplagan från 2014:

Ska är i dag den vanligare formen i sakprosa och därmed normalform. Lagar och förordningar skrivs sedan 2007 med ska.”

Jag rekommenderar alltså att du använder ska i alla typer av texter. Använder du ändå skall så var medveten om att din text kan uppfattas som mer formell eller byråkratisk. Oavsett vilken av formerna du väljer så se till att du är konsekvent och inte blandar dem.

Vill du ha begripliga texter?

Vill du ha begripliga texter som följer dagens skrivregler? Jag språkgranskar, skriver och omarbetar svenska texter åt företag och myndigheter. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Vill du som individ lära dig att skriva bättre texter i jobbet? Det kan du göra i onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This