Jag bor själv. Det hör man ofta folk säga, och i många språkbrukares öron är det inget konstigt med det. Andra reagerar och tycker att det låter helt fel. ”Ja, det är klart, vem skulle annars bo åt dig?” Enligt dem är Jag bor ensam det enda korrekta alternativet. Så vad säger språkvården i dag? Behöver vi fortfarande skilja mellan själv och ensam?

Betydelsen glider

Om vi slår upp orden i Svensk ordbok (utgiven av Svenska Akademien) så finner vi att själv betyder ”ohjälpt” och ensam betyder ”som är utan sällskap av någon annan”. Orden har alltså olika betydelse. Men det håller på att ske en betydelseglidning som gör att orden närmar sig varandra. Och i exemplet Jag bor själv är det ändå ganska uppenbart vad man menar, så kan vi inte bara använda orden synonymt?

Fortfarande anledning att skilja mellan orden

Nja, det finns andra tillfällen där det inte är lika självklart vad man menar. Meningen Nina läser själv betyder inte samma sak som Nina läser ensam. Den första meningen betyder att Nina har lärt sig att läsa utan hjälp av någon vuxen. Den andra meningen innebär att ingen håller Nina sällskap medan hon läser. Och där kan det uppstå missförstånd om man använder fel ord. Det finns alltså fortfarande anledning att skilja mellan själv och ensam. Själv tycker jag att man bör göra det och det är jag inte ensam om.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This