Har du också lagt märke till att själv och personligen ibland används på ett sätt som inte är helt vedertaget? Jag tänker på uttryck som Personligen är det mer en fråga om tid. Är det korrekt att säga så?

Det är kanske inte så konstigt att uttryck som själv och personligen börjar användas i stället för jag. Det är ju när allt kommer omkring precis vad det betyder. Dessutom finns det sedan gammalt i uttryck som Själv är bäste dräng.

Jag har framför allt noterat att orden används på det här sättet i sociala medier. När vi börjar använda skriftspråket i sammanhang där vi tidigare använde talet – alltså för informella samtal – är det naturligt att skriften används på ett ledigare och mindre formellt sätt. Hur är läget? Själv är det bara bra. För många är det kanske inte så konstigt att skriva så på Facebook, men än så länge har jag inte sett sådana formuleringar i mer formella sammanhang som i rapporter eller en organisations webbtexter.

Är det då korrekt att skriva så här? Nej, du som vill följa dagens skrivregler bör stoppa in ett jag eller mig i frasen så att det blir Med mig (själv) är det bara bra eller liknande. Om du vill bryta mot dagens språkregler i informella sammanhang har du naturligtvis rätt att göra det. Som språkbrukare bidrar du till språkets utveckling och vem vet – om ett antal år kanske det här kommer att vara det mest korrekta sättet att uttrycka sig.

Vill du ha korrekta texter?

Vill du vara säker på att dina texter både är korrekta och kommunicerar rätt budskap? Jag språkgranskar alla typer av texter på svenska. Varmt välkommen att kontakta mig för att få korrekta och effektivare texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This