Många, särskilt i den äldre generationen, har lärt sig i skolan eller av sina föräldrar att man nämner sig själv sist. Man förväntas alltså säga och skriva Samira och jag och inte jag och Samira. Men gäller den regeln fortfarande?

I dag är det vanligare att jag kommer först i språket. Den som är född på 40-talet lärde sig antagligen att nämna sig själv sist, men för den som är född på 70-talet och senare är det kanske okänt. Tanken med att nämna sig själv sist var förstås att markera artighet. Men i dag betraktas det som lika korrekt att skriva eller säga jag först.

Det finns alltså människor som fortfarande reagerar om jag kommer först. Som alltid när det sker förändringar i språket på det här sättet så rekommenderar jag att du accepterar båda sätten att skriva. Vill du vara på den säkra sidan och undvika att störa läsupplevelsen för dina läsare så håller du dig till den gamla regeln. Skriv alltså gärna Samira och jag om du vill skriva tydligt och begripligt.

Om du vill veta mer så rekommenderar jag att du lyssnar på radioprogrammet Språket, som har tagit upp det här som en språkfråga.

Vill du ha tydliga och korrekta texter?

Var det länge sedan du läste på om skrivregler? Vill du ha en extra kontroll av om texterna är korrekta enligt dagens skrivregler? Eller behöver du någon som skriver texten från grunden? Jag kan skriva eller språkgranska texterna på din arbetsplats. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag eller diskutera vad dina texter behöver.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This