Många, särskilt i den äldre generationen, har lärt sig i skolan eller av sina föräldrar att man nämner sig själv sist. Man förväntas alltså säga och skriva Samira och jag och inte jag och Samira. Men gäller den regeln fortfarande?

I dag är det vanligare att jag kommer först i språket. Den som är född på 40-talet lärde sig antagligen att nämna sig själv sist, men för den som är född på 70-talet och senare är det kanske okänt. Tanken med att nämna sig själv sist var förstås att markera artighet. Men i dag betraktas det som lika korrekt att skriva eller säga jag först.

Det finns alltså människor som fortfarande reagerar om jag kommer först. Som alltid när det sker förändringar i språket på det här sättet så rekommenderar jag att du accepterar båda sätten att skriva. Vill du vara på den säkra sidan och undvika att störa läsupplevelsen för dina läsare så håller du dig till den gamla regeln. Skriv alltså gärna Samira och jag om du vill skriva tydligt och begripligt.

Om du vill veta mer så rekommenderar jag att du lyssnar på radioprogrammet Språket, som har tagit upp det här som en språkfråga.

Vill du ha tydliga och korrekta texter?

Var det länge sedan du läste på om skrivregler? Vill du ha en extra kontroll av om texterna är korrekta enligt dagens skrivregler? Eller behöver du någon som skriver texten från grunden? Jag skriver eller språkgranskar texterna på din arbetsplats. Hör av dig på jenny@iklartext.se eller 073-919 66 42 för att få en offert eller för att prata om vad dina texter behöver.

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, skriva lättlästa texter eller ta fram språkliga riktlinjer för text.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.
Share This