Innehållsmarknadsföring, eller content marketing som det ofta kallas, blir allt vanligare. Men vad är det? Och hur kan din arbetsplats ha nytta av det?

Klartexts språkbrev är ett exempel på innehållsmarknadsföring. I språkbrevet ger jag tips om hur du kan skriva bättre texter.

Varför använda content marketing?

Ett sätt är alltså att dela med dig av dina bästa tips inom ett visst område. På så sätt kan du eller din organisation bli en auktoritet inom området och det blir självklart för de potentiella kunderna att vända sig till just er. Du kan till exempel använda content marketing i ett nyhetsbrev, i sociala medier eller på en organisations webbplats.

Vad skiljer content marketing från traditionell reklam?

Content marketing skiljer sig från vanlig reklam genom att det finns ett budskap som är något annat än att företaget vill sälja. Det handlar om att kunderna ska tycka att innehållet är tillräckligt intressant i sig, oavsett om de vill köpa företagets tjänster eller produkter. Man kan säga att det är ett sätt att skapa relationer mellan företaget och kunderna.

Kom igång med content marketing

Så här kan du göra för att komma igång med innehållsmarknadsföring:

  1. Bestäm vem som är målgrupp och vad syftet är. Ha gärna ett specifikt syfte som är enkelt att mäta. Även om det övergripande målet är att sälja mer kanske ett delmål är att fördubbla antalet besökare på webbplatsen till att börja med.
  2. Anpassa texten efter läsarna. Vad vill de veta? Innehållsmarknadsföring måste handla om något som målgruppen är intresserad av. Annas kommer ingen att vilja ta del av den.
  3. Var tydlig med vem som är avsändare. De läsare som får experttips från ett företag är medvetna om att företaget har vinstsyfte och i slutänden vill sälja sina produkter eller tjänster. Försök aldrig ge sken av att det handlar om en opartisk journalistisk text. (Du kan naturligtvis arbeta med content markering med hjälp av till exempel film eller bilder också, men eftersom text är min specialitet är det vad jag fokuserar på här.)
  4. Tänk på att läsarna ska tycka att informationen är intressant, rolig eller nyttig. Ett nyhetsbrev som bara berättar att ni har fått in en ny kund eller vilka nya erbjudanden ni har den här veckan kan fungera för en del målgrupper. Men det är inte content marketing. 
  5. Skriv tydligt och korrekt. Många läsare är språkkänsliga. Om de ska tycka att texten är rolig och intressant behöver den vara bra skriven.
  6. Sprid innehållet i sociala medier och alla kanaler som ni har tillgång till.
  7. Utvärdera vad som fungerar och inte. För statistik över vad som sprids vidare i sociala medier. Fråga läsarna vad de tycker och vad de vill ha mer eller mindre av.
  8. Arbeta långsiktigt. Att bygga förtroende och bli en auktoritet inom ett område tar tid. 

Content marketing som motvikt till reklam

Content marketing är ingenting nytt. Själv har jag jobbat med det sedan jag startade Klartext 2002, men det finns exempel på att det har använts redan på 1800-talet. Begreppet content marketing hörde jag däremot för första gången för ett par år sedan. En teori om varför det har blivit så populärt nu är att vi möts av allt fler säljbudskap i olika kanaler och att många helt enkelt är trötta på reklam. Då blir innehållsmarknadsföring ett sätt för organisationer att nå kunder på ett nytt och intressantare sätt. Är det något för din arbetsplats?

Vill du ha hjälp att skriva content marketing-texter?

Vill du ha hjälp att marknadsföra ditt företag, dina produkter eller tjänster eller något annat med hjälp av innehållsmarknadsföring? Kanske vill du ha hjälp att skriva ett nyhetsbrev eller skapa innehåll i sociala medier? Varmt välkommen att kontakta mig så kan vi komma överens om vilken typ av innehåll som skulle passa ditt företag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This