Myter om text har jag skrivit om i ett tidigare språkbrev. Men det finns mycket mer att säga i ämnet myter om språk. Lingvisten och självutnämnde besserwissern Mikael Parkvall har ägnat en hel bok åt det. I boken, som heter Lagom finns bara i Sverige, punkterar han bland annat följande myter:

Myt: Svenska är ett mycket litet språk

Om man rangordnar språken efter antalet talare menar Parkvall att svenskan hamnar bland de hundra största av världens kanske 6 000 språk (hur många språk det finns i världen tillägnas ett eget kapitel i boken).

Parkvall konstaterar också att ”I hela världen finns det 17 språk på vilka det trycks fler tidningar än svenska, 13 som det spelas in mer film på, 11 som har en större bokproduktion och lika många med en större webbnärvaro … Om vi räknar hur mycket pengar det så att säga finns i ryggen på varje språk (den samlade BNP:n i de länder där språket i fråga är officiellt), är det bara 13 språk som är ’rikare’ än svenska.”

Svenskan verkar alltså inte vara ett särskilt litet språk hur man än räknar.

Myt: Engelskan har fler ord än svenskan

Frågan om hur många ord ett språk har är knepig att svara på, eftersom det inte finns någon entydig definition av vad ett ord är. Parkvall menar att myten om att engelskan skulle ha fler ord än andra språk har uppkommit på grund av att USA är en stormakt och att engelskan därför har högre status än andra språk.

Myt: Eskimåerna har massor av ord för snö

Den stora svårigheten med den här myten är vad som ska räknas som ett ord. Ska man till exempel räkna sammansättningar och olika böjningsformer av orden? Dessutom finns det flera eskimåspråk. En sammanfattning av Parkvalls genomgång är i alla fall att svenska språket har lika många ord för snö som vilket eskimåspråk som helst.

Myt: Svenskan hotas av invandringen

Parkvall menar att invandrarspråken inte hotar svenskan eftersom de

  1. har låg status
  2. talas av betydligt färre än de som talar svenska i Sverige. Det finns inget enskilt invandrarspråk som är i närheten av att ha så många talare som svenskan i Sverige. Även om man slår ihop alla invandrarspråken så blir de svensktalande nästan sex gånger fler.

Myt: Svenskan hotas av lånorden

Återigen handlar det om en definitionsfråga – vad är egentligen svenska? Vi har alltid lånat in ord från andra språk som vi kommer i kontakt med. I dag sker lånen som bekant mest från engelskan. Parkvall berättar att det nuvarande svenska språket innehåller fler ord som är inlånade från lågtyskan än ursprungliga svenska ord. Betyder det att vi inte längre pratar svenska?

Parkvall menar också att det inte finns ett enda exempel på ett språk som har utplånats för att det har lånat in för många ord. Om engelskan någon gång i framtiden skulle ta över svenskan så är det för att vi helt enkelt går över till att prata engelska, inte för att de engelska lånorden tar över.

En allmänbildande och rolig bok

Parkvalls bok är både allmänbildande och rolig och jag rekommenderar den varmt för dig som är intresserad av språk.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This