Vad är det egentligen för skillnad mellan orden mer, mera, fler och flera? I det här språkbrevet får du svaret.

Skriv bättre texter med en onlinekurs

Skriver du i jobbet? Vill du bli bättre på det? I onlinekursen Skriv tydliga texter får du verktygen för att skriva professionella texter på svenska. Du startar när du vill och lär dig i ditt eget tempo. Kursledare är Jenny Forsberg, examinerad språkkonsult i svenska på Klartext.
Läs mer och anmäl dig till kursen

Använd mer(a) om mängd

Mer eller mera använder du när det handlar om en mängd, alltså något som inte går att räkna: Jag vill ha mer(a) mat.

Använd fler(a) om antal

Fler eller flera använder du när det handlar om ett antal, alltså något som du kan räkna: Jag vill ha fler(a) vänner.

Ofta fungerar både mer och fler

Ibland är valet mellan mer och fler inte självklart, utan kan bero på om man ser något som en mängd eller ett antal eller om man vill betona mängden eller antalet. Det går till exempel bra att skriva Jag vill ha mer pannkakor eller Jag vill ha fler pannkakor. Det går också bra med både Det var fler människor på den här konserten än på den förra och Det var mer människor på den här konserten än på den förra.

Mer eller mera?

Du kan oftast välja fritt mellan orden mer och mera. Det finns dock en del fasta fraser där bara det ena alternativet fungerar, till exempel med mera och mer och mer.

Fler eller flera?

Om du använder ordet flera i betydelsen många så måste det heta just flera: Du har inte en enda vän, men jag har flera. När det handlar om att jämföra något så kan du själv välja om du vill använda fler eller flera: Jag har fler vänner än du eller Jag har flera vänner än du. Betydelsen är samma, men i jämförelsen så skiljer sig stilnivån åt; mera och flera är vardagligare.

Källa: Språkrådets frågelåda

Behöver du texthjälp?

Vill du ha korrekta och begripliga texter som når fram till läsarna? Jag språkgranskar, skriver och omarbetar svenska texter åt företag och myndigheter. Hör av dig till mig på jenny@iklartext.se för att få ett kostnadsförslag.

Om Klartext

Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, kommunicera i sociala medier eller ta fram språkliga riktlinjer för texter.

Är du en privatperson eller enskild skribent som vill lära sig att skriva bättre texter. Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.
Share This