Hur var det nu? Material betyder något och materiel något annat? Men vilket ord var vilket nu igen? Dagens språkbrev reder ut begreppen.

I Svenska akademiens ordlista förklaras de två orden så här:

  • material: råämne, stoff; som förled i sms äv. materiel
  • materiel: yttre hjälpmedel, redskap; tillbehör

(Jennys förklaring: sms betyder sammansättningar.)

Åtminstone för mig är den här skillnaden inte särskilt tydlig. Och även om man skulle förstå den så ska man alltså enligt den här definitionen använda den andra ordformen i sammansatta ord. Språkrådet rekommenderar inte heller att man gör skillnad på de två orden. Så här står det i Språkrådets frågelåda:

”i praktiken kan det vara mycket svårt att avgöra om något är material eller materiel. Sett ur en aspekt kan t.ex. bilder i en lärobok kallas bildmaterial, sett ur en annan aspekt kan det kallas bildmateriel. Det verkar meningslöst med en sådan betydelseindelning.”

Språkrådet rekommenderar i stället att ordet material används i alla betydelser. Och jag, som ju gillar enkelhet, kan bara hålla med.

Vill du ha tydliga och korrekta texter?

Vill du ha tydliga och korrekta texter som är anpassade efter läsarna? Som språkkonsult skriver och omarbetar jag svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

 

Vill du som skribent lära dig att skriva bättre texter? Det kan du göra i onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This