Om du är en fena på att skriva rubriker och dessutom har läst mina tidigare språkbrev vet du att ett bra sätt att skriva rubriker är att plocka upp nyckelorden i texten och placera dem i rubriken. Se bara till att nyckelorden även finns kvar i löptexten. Att rubriken och löptexten säger samma sak är helt i sin ordning – det hjälper läsaren att ta till sig budskapet.

Vad är löptext?

Löptext – eller brödtext som den också kallas – är den text som inte är rubriker, tabeller, bildtext eller någon annan specialtext. Den vanliga texten med andra ord.

Upprepa informationen

Tänk på att dina läsare ska kunna förstå löptexten även om de skulle hoppa över rubriken. Upprepa därför informationen i rubriken även i löptexten. Ett stycke som inleds så här blir svårt att läsa:

Svenska inflationen

Den senaste 12-månaderssiffran blev 2,5 procent …

Om du istället skriver så här hjälper du dina läsare att ta till sig texten:

Svenska inflationen 2,5 procent

Den svenska inflationen blev 2,5 procent för de senaste 12 månaderna …

Se till att dina läsare förstår löptexten även om de inte har läst rubriken.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This