Språkvårdens rekommendation var länge att medium bara skulle böjas till medier i plural. Men som du vet är det inte Språkrådet eller någon annan institution som bestämmer över språket, utan språkanvändarna.

Media är också korrekt – i vissa fall

Kanske har du lagt märke till att många använder böjningsformen media i plural. Därför har Språkrådet ändrat sin rekommendation. De rekommenderar fortfarande att man använder pluralformen medier i de allra flesta fall, men det finns ett par undantag:

Som beteckning på ett verksamhetsområde, t.ex. ”Vi rekryterar inom reklam och
media”, används formen media, och kan i denna betydelse inte bytas ut mot
medier.

Media kan också användas när man talar om informationskanaler som tv,
tidningar, radio och internet som en samlad enhet: ”Media har rapporterat
mycket om mordet.” I den betydelsen kan såväl media som medier användas:
”Medierna har rapporterat mycket om mordet”.

Media är oräknebart, medan medier går att räkna

Grundformen av ordet är medium. Även om det inte är så vanligt så är det helt rätt att skriva ”Teve är ett massmedium”. I sammansättningar blir det medie-, till exempel mediebevakning.

Den första betydelsen, där media är den form som rekommenderas, handlar om när ordet betecknar ett ämnesområde och inte flera separata medier.

I den andra betydelsen kan de olika medierna, eller informationskanalerna, separeras från varandra. Där rekommenderar Språkrådet fortfarande medier, även om media också betraktas som korrekt numera. Dessutom finns det alltid läsare som har lärt sig den tidigare regeln och kommer att stanna upp i sin läsning om du bryter mot den. Skriv alltså gärna massmedier och sociala medier.

Läs mer om att böja medier i plural

Här kan du läsa hela artikeln om medier och media i Språkrådets frågelåda.

Här kan du läsa ett tidigare språkbrev från Klartext om att böja ord som slutar på -um och -ium.

Vill du ha effektiva och korrekta texter?

Vill du ha korrekta texter som kommunicerar rätt budskap? Jag språkgranskar, skriver och omarbetar svenska texter åt företag och myndigheter. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This