Kan man skriva medans eller är det fel? Många språkpoliser ojar sig över den som använder medans och tycker att ”ordet finns inte” och att språket bara blir sämre för varje år som går. Har de rätt?

Den som säger att medans inte finns har både rätt och fel. För det första är det aldrig något bra språkvårdsargument att hävda att ett ord inte finns. Det är vi språkbrukare som bestämmer över språket. Om någon eller några använder ett ord så existerar det uppenbarligen.

För det andra behöver du aldrig ta någon på allvar som hävdar att språket blir sämre. Det ligger i språks natur att utvecklas. Självklart kan man som enskild språkbrukare tycka mindre om delar av utvecklingen, men utvecklingen i sig är inte negativ utan helt naturlig.

För det tredje finns medans i Svenska Akademiens ordlista som en parallellform till medan (med en markering att det är en vardaglig form). Att ett ord finns i SAOL brukar ofta användas som en måttstock på att ett ord är korrekt.

För det fjärde – och nu kommer vi in på de argument som medans-motståndarna kan ha nytta av – medans har alltså en vardaglig stilnivå. Det innebär att det fungerar bra att använda ordet i talspråk och i informella sammanhang, till exempel när du kommunicerar privat via sms, e-post eller sociala medier. Men om du kommunicerar för ett företag eller en myndighets räkning, kanske mejlar en kund eller skriver en rapport, har du allt att vinna på att använda en mer formell och skriftspråklig ton. Annars riskerar du att inte bli tagen på allvar. Jag rekommenderar därför att du skriver medan och inte medans i formella sammanhang.

Här kan du läsa mer om att undvika talspråk i brukstext.

Vill du ha korrekta texter med rätt stilnivå?

Vill du vara säker på att dina texter både är korrekta och kommunicerar rätt budskap? Jag hjälper företag och myndigheter att språkgranska texter på svenska. Varmt välkommen att kontakta mig för att få korrekta och effektivare texter.

Du kan även lära dig att skriva bättre texter i jobbet med hjälp av onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This