Dagens språkbrev handlar om orden bokstavligt och bildligt. Har du tänkt på att de ibland används på ett annat sätt än det vanliga?

Bokstavligt betyder att något ska tolkas precis enligt ordens betydelse. Bildligt betyder att något ska tolkas som en liknelse eller metafor. Orden är alltså varandras motsatser.

Ordet bokstavligt – eller bokstavligen – används när ett uttryck som brukar användas bildligt ska tolkas bokstavligt: Hon badade bokstavligen i champagne. Det betyder alltså att en person rent fysiskt befinner sig i ett badkar fyllt av champagne.

Bildligt används när man behöver förtydliga att det inte handlar om ordets grundbetydelse. Han var en stor man – bildligt alltså; fysiskt var han liten.

Bokstavligt som allmänt förstärkningsord

Men bokstavligt, eller bokstavligen, används ibland där det inte alls passar in enligt den här definitionen. Här kommer några exempel:

  • Jag tappade bokstavligen hakan.
  • Hon gjorde bokstavligen en pudel.
  • Hon var bokstavligen snabb som en blixt.
  • Hon bokstavligen flög upp ur sängen.
  • Han kastade bokstavligen ett öga på tavlan.

I de här fallen används bokstavligen som ett allmänt förstärkningsord. I stället för att förstärka med till exempel verkligen använder man bokstavligen som förstärkning. Det här sättet att använda uttrycket uppmärksammas i Svensk ordbok, som beskriver det så här:

”Lustigt nog kan adverbet bokstavligen användas i rakt motsatt betydelse mot den egentliga. Sportreferenten som i målande ordalag beskriver en spurtstrid med orden NN tänjer på stegen, han ökar farten, han bokstavligen flyger fram, menar snarast att NN bildligt talat flyger fram.”

Jag rekommenderar inte att du använder bokstavligen som förstärkningsord på det här sättet, eftersom det finns risk att texten uppfattas på ett komiskt sätt som inte var avsikten.

Vill du ha begripliga texter?

Behöver din arbetsplats begripliga texter som är anpassade efter läsarna? Som språkkonsult skriver och omarbetar jag svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This