Utropstecken är ett användbart skiljetecken, men det är också lätt att använda för många. Så när ska man använda det? Och hur ofta? Det handlar det här språkbrevet om.

Anpassa användningen av utropstecken efter syfte, målgrupp och kanal

Som med all kommunikation behöver du utgå från textens syfte, målgrupp och kanal för att veta hur du ska använda utropstecken i en text.

I den vardagliga kommunikationen i sociala medier, meddelandetjänster och sms används utropstecknet flitigt. Där har tecknet i många fall fått betydelsen att avsändaren är positivt inställd. Tänk dig ett meddelande med frågan Ska vi ses i morgon? Många av oss tolkar svaret Ok. som ett neutralt ”ja, det kan vi väl göra”, medan svaret Ok! kan tolkas som ”ja, det vill jag jättegärna”.

I mer formella texter som du skriver i jobbet – till exempel en rapport, en handbok eller företagets webbtexter – finns det anledning att vara mer försiktig med utropstecknen.

Använd utropstecken i utrop

Använd utropstecken efter till exempel utrop, uppmaningar, tillönskningar, tilltal och hälsningar: Hurra! Akta dig! Krya på dig!

Det går även att använda utropstecken för att ge en mening funktionen av ett utrop eller liknande, trots att den är utformad som ett påstående eller en fråga: Jag såg inte skogen för alla träd!

Ett utropstecken kan göra texten mer dramatisk. Jämför de här två exemplen, som kommer ur Svenska skrivregler:

– Jaså, hon tänker inte komma! fräste kocken ursinnigt.
– Jaså, hon tänker inte komma, sade Pelle tankspritt.

Om en text består av många uppmaningar, till exempel en handbok, en instruktion eller ett recept, sätter man inte ut utropstecken i uppmaningarna.

Använd utropstecken efter hälsningsfraser

Utropstecken används efter hälsningsfrasen i brev:

Hej!

Har du hunnit tänka på det vi pratade om igår?

Men det går också att använda komma efter hälsningsfrasen:

Hej,

Har du hunnit tänka på det vi pratade om igår?

En del använder förnamnet på mottagaren och utropstecken som hälsningsfras: Jenny! (Själv blir jag alltid stressad av att få sådana meddelanden.)

Markera att något sticker ut

Du kan använda utropstecken inom parentes för att tala om att du tycker att något är anmärkningsvärt. De målade sitt hus neonrosa (!) i somras.

För att markera att något är fel i ett citat brukar man använda utropstecken – eller ordet sic! – inom hakparenteser:

För mycket allvarliga lägen föreslås möjlighet att beslutat [!] om mer långtgående åtgärder för att förhindra trängsel.

För mycket allvarliga lägen föreslås möjlighet att beslutat [sic!] om mer långtgående åtgärder för att förhindra trängsel.

Var försiktig med att använda flera utropstecken på raken

Det går att förstärka något ytterligare genom att använda flera utropstecken på varandra, eller att kombinera utropstecknet med frågetecken. Det kan dock lätt gå till överdrift, så använd bara det vid enstaka tillfällen där du verkligen vill förstärka något.

Var sparsam med utropstecken i formella texter

Mitt bästa råd om utropstecken är att vara sparsam med dem i formella texter. För många utropstecken kan göra att texten känns stressig, överdriven eller konstlad. Spar utropstecknen till några få tillfällen där du vill understryka något. Det gäller inte minst i säljande texter. Vi är det mest anlitade företaget i stan. känns mer trovärdigt än Vi är det mest anlitade företaget i stan! Ord brukar vara bättre än utropstecken på att få ut ett budskap.

Vill du ha tydliga och korrekta texter?

Vill du ha tydliga och korrekta texter som är anpassade efter läsarna? Jag skriver och omarbetar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Kontakta mig, Jenny Forsberg, examinerad språkkonsult i svenska på Klartext, för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This