Har din arbetsplats en sociala medier-strategi? Det behöver ni ha, oavsett om ni redan är igång och kommunicerar i sociala medier eller om ni planerar att börja. Här får du tips på hur ni kan ta fram en strategi.

 1. Bestäm ert syfte med att kommunicera i sociala medier. Vad vill ni uppnå på ett övergripande plan? Hur ska investeringen i tid och pengar löna sig? Kanske vill ni öka försäljningen eller bygga organisationens varumärke.
 2. Bestäm vilken som är er målgrupp. Notera ålder, kön, intressen, bakgrund, bostadsort, om ni vänder er till privatpersoner eller företag och allt annat som kan påverka hur ni kommunicerar med målgruppen. Använder de sociala medier i datorn, mobilen, via en surfplatta eller något annat? Vilken tid på dygnet kollar de sina kanaler? Vad vill de ha i sociala medier? När ni vet allt om målgruppen kan ni anpassa innehållet och språket. Det kan krävas en del arbete att ta reda på vad er målgrupp vill ha, till exempel genom att följa dem och se vad de själva gör i sociala medier.
 3. Omvärldsbevaka. Vad gör era konkurrenter? Vilka konton behöver ni själva följa för att få relevant information för ert arbete med sociala medier?
 4. Välj kanaler. Vilka kanaler använder er målgrupp? Om ni inte vet det behöver ni ta reda på det. Om ni vänder sig till en medelålders målgrupp ska ni till exempel inte välja de kanaler som bara tonåringarna använder. Det är mycket möjligt att varje kanal behöver en egen delstrategi och egna delmål.
 5. Sätt upp mätbara delmål. Välj delmål som hjälper er att uppnå det övergripande syftet. Ett delmål kan vara att få ett visst antal gillare eller följare i en specifik kanal. Det kan också vara att få fler besökare på organisationens webbplats eller att ett visst antal personer läser varje blogginlägg. Fokusera gärna på några få mål åt gången. När de är uppnådda kan det vara dags för nya.
 6. Kommunicera strategin till följarna. Kommunicera till följarna vad de får om de väljer att gilla er Facebooksida, följa ert Twitterkonto eller läsa er blogg. På så sätt riskerar ni inte att de kommer dit med fel förväntningar.
 7. Integrera sociala medier-strategin i kommunikationsstrategin. Om du arbetar på en större arbetsplats har ni förhoppningsvis redan en övergripande strategi för kommunikationen. Se till att sociala medier-strategin blir en del av den. Om ni inte har någon kommunikationsstrategi är det ett bra tillfälle att dra upp riktlinjer för åtminstone en enkel sådan i samband med att ni gör en sociala medier-strategi.
 8. Förankra strategin inom organisationen. Se till att chefer och kolleger är med på tåget och vet vad organisationen gör i sociala medier. Kanske har ni en policy för privat användning av sociala medier? Hur hänger den ihop med sociala medier-strategin?
 9. Bestäm vem eller vilka som ska kommunicera i sociala medier. Vilken kunskap om sociala medier finns inom organisationen? Behöver ni utbilda er eller ta in extern kompetens?
 10. Producera innehåll. När ni har kommit så här långt i arbetet är det dags att börja producera innehåll. Ge följarna innehåll som är relevant, intressant och spännande för dem – tänk på att de oftast inte är särskilt intresserade av er organisation.
 11. Utvärdera. Med jämna mellanrum behöver ni se över strategin. Ta del av statistik. Vad har fungerat bra och mindre bra? Vilka inlägg blir mest lästa, gillade, uppmärksammade, spridda? Har några förutsättningar ändrats, internt eller externt? Har er målgrupp eller syfte ändrats? Har målgruppen börjat använda en annan kanal? Revidera strategin så att den är uppdaterad.

Få fler tips i min sociala medier-bok

Vill du och din arbetsplats ha hjälp att skriva texter för sociala medier? Varmt välkommen att kontakta mig så pratar vi om vad ni behöver.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This