Kommunicerar du i sociala medier? Kanske för ett företags eller någon annan organisations räkning? Här får du fem tips på hur du får ut ditt budskap i sociala medier.

Använd rätt kanal

Var finns din målgrupp? Det är det första du behöver ta reda på. Att använda Snapchat, där framför allt de unga finns, kanske inte är rätt om din målgrupp är personer i medelåldern. Tänk även på att språkbruket kan behöva anpassas efter de olika kanalerna.

Ha en strategi

Det är först när företaget eller organisationen har formulerat en strategi som ni har ett budskap att kommunicera. Visst ser du många som pumpar ut information till höger och vänster utan att ha tänkt igenom det? Ofta beror det på att de inte har någon genomtänkt strategi. Vad vill du få människor att tycka, veta och göra?

Skapa dialog

Hur kan du skapa en dialog kring ditt ämne? Envägskommunikation är sällan intressant i sociala medier. Den som bara spottar ur sig reklam om sitt företag och sin produkt som ur en megafon blir bortvald. Lyssna på din målgrupp.

Säg det viktigaste först

Vi lever i ett informationsöverflöd. Är du inte tillräckligt intressant klickar vi vidare. Om du säger det viktigaste först, redan i rubriken om det finns en sådan men även först i den löpande texten, når ditt budskap fram och du får behålla uppmärksamheten en stund till. Åtminstone om du har något intressant att säga.

Var snäll

Dela med dig både av den kunskap du har och den information du får. Hjälp viktig information att nå fler läsare genom att skicka den vidare till rätt människor. Sprid länkar till de bästa människorna och företagen från din blogg, ditt Facebookkonto, ditt Twitterkonto och så vidare.

Vill du ha hjälp att kommunicera i sociala medier?

Behöver du en skribent i ditt sociala medier-team? Någon som ser till att texterna i era kanaler blir tydliga och målgruppsanpassade? Jag hjälper dig att kommunicera effektivt med text i sociala medier. Eftersom min styrka är att kommunicera i text har du störst nytta av mig om du har bilder från en bildbyrå eller samarbetar med en fotograf som kan stå för bildinnehållet. Och självklart inleder vi arbetet med att stämma av vad ni har för syfte, strategi och målgrupp och vilken kommunikationsstil ni använder. Varmt välkommen att kontakta mig och berätta vad din organisation behöver hjälp med.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This