Heter det en slags möbel eller ett slags möbel? Heter det en sorts bord eller ett sorts bord?

Åsikterna går isär. En del anser att slags bara är en bestämning till huvudordet möbel. Och eftersom det heter en möbel måste det heta en slags möbel. Andra tycker att eftersom det heter ett slag måste det heta ett slags möbel.

Den gamla rekommendationen är att det är slags genus som avgör. Det skulle alltså heta ett slags möbel. Det är fortfarande korrekt att skriva så. Men språk förändras som bekant och idag anser språkvårdarna att det även är korrekt att skriva en slags möbel. Man kan alltså skriva både en slags möbel och ett slags möbel idag. Samma sak gäller för sorts. Språkvårdarna godkänner både en sorts bord och ett sorts bord.

Här kan du läsa om det i Språkrådets frågelåda.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This