Heter det en slags möbel eller ett slags möbel? Heter det en sorts bord eller ett sorts bord?

Åsikterna går isär. En del anser att slags bara är en bestämning till huvudordet möbel. Och eftersom det heter en möbel måste det heta en slags möbel. Andra tycker att eftersom det heter ett slag måste det heta ett slags möbel.

Den gamla rekommendationen är att det är slags genus som avgör. Det skulle alltså heta ett slags möbel. Det är fortfarande korrekt att skriva så. Men språk förändras som bekant och idag anser språkvårdarna att det även är korrekt att skriva en slags möbel. Man kan alltså skriva både en slags möbel och ett slags möbel idag. Samma sak gäller för sorts. Språkvårdarna godkänner både en sorts bord och ett sorts bord.

 

Om Klartext

Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, kommunicera i sociala medier eller ta fram språkliga riktlinjer för texter.

Du som enskild skribent är också varmt välkommen att gå onlinekurserna Skriv tydliga texter och Lär dig skilja mellan de och dem på en timme.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.