Heter det min egen bok eller min egna bok? Mitt eget skrivbord eller mitt egna skrivbord? Båda varianterna förekommer, men vilken är rätt?

Min egen bok

De former som rekommenderas av egen är:

  • min egen bok
  • mitt eget skrivbord
  • mina egna böcker.

Så här skriver Språkrådet i sin frågelåda:

”Ordet egen böjs oftast som ett adjektiv, d.v.s. en egen soffa, ett eget bord, flera egna stolar. Men egen böjs annorlunda än adjektiv när det står direkt efter ett possessivattribut (något som betecknar ägande), t.ex. min/mitt/hennes/Kims).

Ett ”vanligt” adjektiv hade här böjts svagt: min gröna soffa, mitt gröna bord, mina gröna stolar. Det är troligen förklaringen till att många böjer också egen på detta sätt tillsammans med possessivattribut; man följer helt enkelt den vanliga regeln: *min egna soffa etc. I talspråk är den böjningen mycket vanlig.”

Min nya egna bok

Hos Språkrådet kan man även läsa att om det kommer in ett annat ord mellan possessivattributet och någon form av ordet egen så ändras egen till egna. Det heter alltså min egen bok men min nya egna bok. Med ett ord före egen så blir det egna i alla fallen:

  • min egen bok – min nya egna bok
  • mitt eget skrivbord – mitt nya egna skrivbord
  • mina egna böcker – mina nya egna böcker.

När du pratar, och i vardagliga sammanhang, kan du förstås säga och skriva som du vill. Men i mer formella texter rekommenderar jag att du håller dig till formerna min egen bok och mitt eget skrivbord. Då slipper du riskera att någon blir störd av språket och därmed missar budskapet.

Behöver du korrekta och begripliga texter?

Jag hjälper gärna till att göra texterna på din arbetsplats begripliga. Jag språkgranskar, skriver och omarbetar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Varmt välkommen att kontakta mig.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This