Finns det särskilda skrivregler för e-post? Nja, de vanliga skrivreglerna gäller naturligtvis även här, men det finns några saker som du kan tänka särskilt på när du skriver just e-post.

Börja och sluta

Börja brevet med ett enkelt Hej! eller Hej Lena! Det fungerar även i kontakter med kunder och i andra offentliga sammanhang. Tänk på att vi använder utropstecken efter hälsningsfrasen på svenska. Avsluta med till exempel med vänlig hälsning, vänliga hälsningar eller bara hälsningar. Undvik förkortningar av typen mvh. Om du inte orkar skriva ut hälsningsfrasen varje gång kan du inkludera den i din automatiska signatur.

Vad signalerar versaler och smilisar?

Undvik versaler när du skickar e-post. Versaler betyder att du skriker och förmodligen är arg. Det anses ohyfsat. Självklart ska du inleda meningar och namn med stor bokstav som vanligt.

Det finns en hel uppsjö smilisar. De vanligaste är: 🙂 och 🙁 och 😉

Med smilisarna kan du berätta hur du känner dig, eller förtydliga något du just har skrivit. Man kan säga att de fungerar som ersättning för kroppsspråket och de miner vi använder när vi pratar med varandra. Men var försiktig med smilisarna i officiella sammanhang. De passar kanske bättre när du skriver en hälsning till en vän än när du meddelar dig med kunder för ditt företags räkning.

Svara på frågor

Om du ska svara på ett brev med många frågor i kan det vara en bra idé att behålla de ursprungliga frågorna i svarsbrevet och infoga dina svar direkt efter varje fråga. Det blir tydligt och dessutom kan du uttrycka dig kortare. Men se till att redigera bort allt som inte har med saken att göra.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This