Har du märkt att en del skribenter använder bindestreck i uttryck som *vård- och omsorg eller *sex- och samlevnad? Det är väl inte korrekt? Hur har bindestrecket egentligen hamnat där? Och vad säger skrivreglerna?

Bindestrecket ersätter en orddel

Nej, det här sättet att använda bindestreck är inte korrekt enligt skrivreglerna. Bindestrecket används när efterledet är gemensamt för flera ord men man bara skriver ut det en gång. Jag sitter vid ett höj- och sänkbart skrivbord och skriver det här. I stället för att säga att skrivbordet är höjbart och sänkbart säger jag att det är höj- och sänkbart. Bindestrecket fungerar alltså som ett slags platshållare för orddelen -bart.

Varför felaktigt bindestreck?

Så varför blir det fel? En teori är att skribenten som använder bindestrecket vill poängtera att orden hör tätare ihop än andra ord. Vi har sett orden vård och omsorg ihop så många gånger att det har blivit ett fast uttryck. Men det är alltså inte korrekt att markera det på något annat sätt än med det enkla och.

En annan teori är att uttrycket brukar ingå i ett fast uttryck och att bindestrecket därför har blivit kvar trots att man har lyft bort det ur sammanhanget. Vi är vana att se uttryck som vård- och omsorgsverksamhet eller sex- och samlevnadsundervisning. Men om verksamheten och undervisningen försvinner måste bindestrecket göra detsamma.

Det här kan dock inte vara hela förklaringen. Nyligen läste jag: ”Pajen har en härlig kombination av sötma- och syrlighet”. Där har vi ett uttryck som inte är så fast.

Markera en underförstådd del av ett ord

Vi kan i alla fall slå fast att du som vill skriva korrekt bara ska använda bindestreck på det här sättet om du vill markera en underförstådd orddel.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This