När använder man varken respektive vare sig? Är det två uttryck som är utbytbara, eller har de olika användningsområden?

Grundregeln är att varken – eller innehåller en negation, medan vare sig – eller inte gör det. Du behöver alltså inte använda någon negation ihop med varken: Han såg varken trappsteget eller bananskalet. När du använder vare sig behövs däremot en negation: Han såg inte (aldrig, knappt) vare sig trappsteget eller bananskalet.

Men du som tycker att det är knepigt att skilja på dessa uttryck behöver inte oroa dig: grundregeln håller nämligen på att luckras upp. Numera betraktas det som korrekt att använda vare sig utan negation: Han såg vare sig trappsteget eller bananskalet. Kombinationen varken plus negation (Han såg inte varken trappsteget eller bananskalet) är fortfarande ganska ovanlig, men betraktas inte heller som fel.

Sammanfattningsvis gäller alltså att varken och vare sig är utbytbara i dagens språkbruk. Men för dig som vill vara säker på att ingen reagerar på hur du formulerar dig är det naturligtvis säkrast att följa grundregeln.

Behöver du textgranskning?

Skriver du texter i ditt arbete? Vill du vara säker på att texterna blir korrekta och tydliga för mottagarna att läsa? Klartext språkgranskar och korrekturläser både kortare och längre texter åt företag och myndigheter. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This