Hur är det nu – var signalerar befintlighet medan vart handlar om riktning – är det en regel som gäller fortfarande?

Jo då, regeln gäller, åtminstone i skrift. I Språkriktighetsboken kan man läsa att användningen av vart sprider sig i talspråket, särskilt bland yngre språkbrukare i Mellansverige. Men i skriftspråket är det än så länge ovanligt. Och Språkrådets rekommendation är att så bör det förbli eftersom vårt språk skulle förlora en betydelsenyans om vi inte längre skilde mellan var och vart.

Så det är helt okej när din medresenär bredvid dig på tåget frågar Vart är du? i telefonen, men när du ska skriva ner samman mening bör du hålla dig till den gamla regeln som du lärde dig i skolan: Var är du? men Vart ska du?

Det här språkbrevet är hämtat ur min bok Tydliga texter – snabba skrivtips och språkråd.

Vill du ha hjälp med din text?

Vill du vara säker på att din text är korrekt och följer dagens skrivregler? Klartext språkgranskar och korrekturläser både kortare och längre texter åt företag och myndigheter. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag på att granska din text.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This