Hur är det nu – var signalerar befintlighet medan vart handlar om riktning – är det en regel som gäller fortfarande?

Jo då, regeln gäller, åtminstone i skrift. I Språkriktighetsboken kan man läsa att användningen av vart sprider sig i talspråket, särskilt bland yngre språkbrukare i Mellansverige. Men i skriftspråket är det än så länge ovanligt. Och Språkrådets rekommendation är att så bör det förbli eftersom vårt språk skulle förlora en betydelsenyans om vi inte längre skilde mellan var och vart.

Så det är helt okej när din medresenär bredvid dig på tåget frågar Vart är du? i telefonen, men när du ska skriva ner samman mening bör du hålla dig till den gamla regeln som du lärde dig i skolan: Var är du? men Vart ska du?

Det här språkbrevet är hämtat ur min bok Tydliga texter – snabba skrivtips och språkråd.

Vill du ha hjälp med din text?

Vill du vara säker på att din text är korrekt och följer dagens skrivregler? Klartext språkgranskar och korrekturläser både kortare och längre texter åt företag och myndigheter. Hör av dig på jenny@iklartext.se för att få ett kostnadsförslag för att granska din text.

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, skriva lättlästa texter eller ta fram språkliga riktlinjer för text.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.
Share This