Dubbeltydiga ord finns det gott om i svenskan. I de allra flesta fallen så avgör sammanhanget vad ordet betyder och det blir inga problem med förståelsen. Om jag skriver Jag har mätt att sovrumsväggen är fyra meter. är det ingen som tror att ordet mätt betyder att magen är full. Men ibland är det svårare att se av sammanhanget vilken betydelse ordet har.

Ibland är det svårt att avgöra om ordet har betydelsen när eller eftersom.

Genom åren har man sett att mottagandet var positivt då föreningen hade fem anställda.

Betyder meningen att mottagandet var positivt under alla år eftersom föreningen hade fem anställda? Eller betyder den att mottagandet var positivt under just den tidsperiod när föreningen hade fem anställda. Byt ut mot när eller eftersom så undviker du dubbeltydigheten.

Uppskatta

Ordet uppskatta kan som bekant betyda både tycka om och beräkna. Oftast avgör sammanhanget vilken av betydelserna som gäller. I följande exempel är det egentligen också bara en betydelse som fungerar:

Vi uppskattar att 70 personer omkom i flygolyckan.

Men eftersom ordet har den inbyggda dubbeltydigheten kan det finnas läsare som kommer att feltolka dig och kanske bli upprörda. Undvik därför ordet uppskatta i sammanhang som det här.

Positiv

Positiv är ett klassiskt exempel på ord som har olika betydelse i allmänspråket och i fackspråket. När läkaren säger:

Provresultatet var positivt.

så är det antagligen inte ett dugg positivt för dig, eftersom du har en sjukdom. Undvik att använda positivt på det här sättet. Förklara i stället vad det betyder:

Provresultatet visar att du har sjukdomen x.

Utgå

Ordet utgå i betydelsen lämnas finns med i Svarta listan från Regeringskansliet med ord som man bör undvika. Den som får ett brev med formuleringen

Ersättning utgår.

vet kanske inte om hon eller han kommer att få pengar eller inte. Undvik utgå i den här betydelsen.

Bestrida

I byråkratspråkliga texter förekommer ibland ordet bestrida i betydelsen ansvara för betalning, det vill säga att man kommer att betala.

NN bestrider kostnaden.

I allmänspråket betyder bestrida däremot att man motsätter sig något. Man pratar till exempel i dag om att bestrida en faktura i betydelsen protestera mot den eftersom den är felaktig. Du som vill skriva tydligt gör alltså bäst i att undvika uttrycket bestrida, som för övrigt också är med i Svarta listan.

Undvik dubbeltydiga ord som kan missuppfattas

Fundera gärna en extra gång på om ett ord kan missuppfattas. Byt i så fall ut ordet mot ett entydigt uttryck.

Är din text tydlig?

Vill du vara säker på att din text är fri från dubbeltydiga ord och andra otydligheter? Ta hjälp av mig för att språkgranska texten. Jag ser till att den är tydlig och korrekt och följer dagens språkregler. Dessutom anpassar jag den efter syfte och mottagare och ser till att ditt budskap når fram till läsarna. Varmt välkommen att kontakta mig så tittar vi på vad din text behöver.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This