Ett personligt tilltal gör att dina läsare lättare tar till sig textens budskap. Men hur tilltalar du läsarna på bästa sätt?

Använd du

Ibland ser man exempel på texter där avsändaren till varje pris vill undvika tilltal. Resultatet blir ofta passiveringar av typen ”Boende uppmanas låta blöta sopor rinna av ordentligt innan dessa läggs i soppåsen.”

Det enklaste är att alltid tilltala läsaren med du: ”Låt dina blöta sopor rinna av innan du lägger dem i soppåsen.” Då gör du läsaren delaktig och det blir tydligt hur informationen rör henne.

Kan man aldrig använda ni?

Men kan man aldrig tilltala läsaren med ni då? Jag rekommenderar inte det om mottagaren är en enskild person. Och för det mesta är det ju bara en person i taget som läser texten. Tidigare var ni ett tilltal som användes uppifrån och ner i klasshierarkin. Det finns alltså en risk för att den som du tilltalar med ni blir irriterad och uppfattar det som nedlåtande.

Men visst finns det tillfällen där mottagaren är en grupp av personer. Det kan handla om ett brev som riktar sig till en organisation som helhet, och inte en enskild person. Då kan det passa med ni. Men fundera först på om det inte ändå är en person i taget som läser och tar till sig brevet.

Jag tycker dessutom att du ska undvika att använda Du och Ni med stor bokstav, eftersom det skapar onödig distans istället för att bjuda in läsaren.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This