Textgranskning, språkgranskning och korrekturläsning

Textgranskning, språkgranskning och korrekturläsning – är det samma sak? Eller vad skiljer dem åt? Med textgranskning och språkgranskning menas oftast samma sak. Personligen föredrar jag termen språkgranskning för det som jag gör som språkkonsult, eftersom jag ser över språket och strukturen. Vid sidan av den språkliga textgranskningen behöver det ofta finnas en expert som ser över innehållet, det vill säga gör en faktagranskning.

Som jag ser det är textgranskning alltså ett övergripande begrepp som kan inkludera språkgranskning och faktagranskning. I praktiken används orden textgranskning och språkgranskning ofta synonymt.

Textgranskning och korrekturläsning – är det samma sak?

Korrekturläsning är en del av det jag gör i en textgranskning – eller språkgranskning, som jag brukar benämna det. Korrekturläsning är den ytligaste delen av textgranskningen. Det är i korrekturläsningen som jag ser till att texten är korrekt: rättar stavfel, skrivfel, kommateringsfel, syftningsfel och så vidare. Men vi språkkonsulter kan göra så mycket mer med en text än bara korrekturläsning. Du har störst nytta av mig som språkkonsult om jag inte bara korrekturläser texten utan även får möjlighet att anpassa texten efter läsarna. Då arbetar jag även med textens rubriker och disposition och ser till att budskapet når fram.

Här kan du läsa mer om de olika nivåerna av textgranskning som Klartext arbetar med.

Textgranskning – anlita Klartext

Behöver du språklig textgranskning på din arbetsplats? Varmt välkommen att kontakta mig, Jenny Forsberg, för att få ett kostnadsförslag.

Share This