Visste du att det finns ett test som du kan använda för att kontrollera att din text är begriplig? Klarspråkstestet heter det. Testet är i första hand avsett för myndighetstexter. Det finns i två varianter, en för korta texter som beslut och en för längre som rapporter. Det är dock inget test där du bara kan klippa in din text och få ut ett resultat. Meningen är istället att du själv ska reflektera över texten.

Testet består av frågor som Står det som läsaren vill ha svar på tidigt i texten? Du besvarar frågan genom att kryssa i Ja, Tveksamt eller Nej. Efter frågan följer en längre förklaring inklusive exempel om du är osäker på hur du ska besvara frågan.

Om du inte jobbar på en myndighet blir du kanske avskräckt av att till exempel svara på om läsarna är vana vid att läsa myndighetstexter eller av exemplen, som är hämtade ur myndighetssfären. Men de allra flesta frågorna är relevanta även för andra typer av texter. Testet passar dig som

  • är allvarligt intresserad av att ta reda på om din text är begriplig
  • är beredd att lägga ner en stunds arbete på det (Du kan spara resultatet och fortsätta en annan gång om du inte hinner färdigt.)
  • vill veta mer om hur man bygger upp en bra text.

 

Om Klartext

Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, kommunicera i sociala medier eller ta fram språkliga riktlinjer för texter.

Du som enskild skribent är också varmt välkommen att gå onlinekurserna Skriv tydliga texter och Lär dig skilja mellan de och dem på en timme.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.