Hur är det nu? När använder man tankstreck (det lite längre strecket –) och när använder man bindestreck (det kortare strecket -)?

Här följer några av de viktigaste användningssätten för tankstreck och bindestreck:

Bindestreck använder vi

  • vid avstavningar
  • vissa sammansättningar, till exempel med siffror eller förkortningar (70-talet)
  • när vi utelämnar en orddel (för- och eftermiddag).

Tankstreck använder vi

  • för att ange att något är oväntat (I spegeln såg han – en krokodil.)
  • runt parentetiska inskott (Ett stycke bör innehålla en – och bara en – huvudtanke.)
  • vid repliker (– Vad menar du? undrade han.)
  • mellan siffror eller ord för att ange ett omfång av något slag (Vi har öppet 10–19 måndag–fredag.) Här ska det inte vara några mellanslag före och efter tankstrecket.

Om du skriver i Word på en pc gör du ett tankstreck genom att hålla ner ctrl-knappen och sedan trycka på minustecknet på det numeriska tangentbordet.

Vill du vara säker på att din text är korrekt?

Vill du vara säker på att din text är korrekt? Klartext granskar texter på alla nivåer, från struktur och rubriker och ner till de minsta detaljerna, till exempel bindestreck och tankstreck. Läs mer om de olika nivåerna som jag kan språkgranska din text på. Du är självklart också varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag på att granska din text.

Vill du lära dig att skriva bättre texter? Det kan du göra i onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This