Hur är det nu? När använder man tankstreck (det lite längre strecket –) och när använder man bindestreck (det kortare strecket -)? Här följer några av de viktigaste användningssätten:

Bindestreck använder vi

  • vid avstavningar
  • vissa sammansättningar, till exempel med siffror eller förkortningar (70-talet)
  • när vi utelämnar en orddel (för- och eftermiddag).

Tankstreck använder vi

  • för att ange att något är oväntat (I spegeln såg han – en krokodil.)
  • runt parentetiska inskott (Ett stycke bör innehålla en – och bara en – huvudtanke.)
  • vid repliker (– Vad menar du? undrade han.)
  • mellan siffror eller ord för att ange ett omfång av något slag (Vi har öppet 10–19 måndag–fredag.) Här ska det inte vara några mellanslag före och efter tankstrecket.

Om du skriver i Word på en pc gör du ett tankstreck genom att hålla ner ctrl-knappen och sedan trycka på minustecknet på det numeriska tangentbordet.

Vill du vara säker på att din text är korrekt?

Vill du vara säker på att din text är korrekt? Klartext granskar texter på alla nivåer, från struktur och rubriker och ner till de minsta detaljerna, till exempel bindestreck och tankstreck. Läs mer om de olika nivåerna som jag kan granska din text på. Eller hör av dig på jenny@iklartext.se för att få ett kostnadsförslag för att granska din text.

Om Klartext

Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, kommunicera i sociala medier eller ta fram språkliga riktlinjer för texter.

Du som enskild skribent är också varmt välkommen att gå onlinekurserna Skriv tydliga texter och Lär dig skilja mellan de och dem på en timme.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.