Skriv instruktioner

Skriver du instruktioner? Kanske skriver du bruksanvisningar eller manualer. Även om du inte tror att du skriver instruktioner skulle kanske någon av dina texter vinna på att vara skriven som en instruktion? De nya rutinerna för posthantering som finns beskrivna på...