Undvik dubbeltydiga ord

Dubbeltydiga ord finns det gott om i svenskan. I de allra flesta fallen så avgör sammanhanget vad ordet betyder och det blir inga problem med förståelsen. Om jag skriver Jag har mätt att sovrumsväggen är fyra meter. är det ingen som tror att ordet mätt betyder att...