Om du vill att användarna ska läsa och ta till sig informationen på din webbplats kan du dela in texten i nivåer på det här sättet:

 • Webbplatsen har en startsida som visar tydligt var användaren har hamnat och hur hon kommer vidare.
 • Startsidan innehåller tydliga länkar som får användaren att förstå vart de leder även om hon inte klickar på dem.
 • Startsidan (och även andra sidor) innehåller puffar, som med några ord leder användaren vidare till den information hon söker. I en puff kan det till exempel stå Om du vill lära dig mer om rättsprocessen kan du gå till sidan Lär dig mer. Orden Lär dig mer är naturligtvis länkade.
 • Omfattande webbplatser har en länkstig högst upp på varje sida som talar om var i webbhierarkin användaren befinner sig och hur hon kom dit. När användaren befinner sig på sidan Författningar kan länkstigen se ut så här: Startsida / Lär dig mer / Författningar, där både Startsida och Lär dig mer är länkar.
 • Texten på alla sidor är försedda med intresseväckande rubriker som innehåller nyckelord ur texten och gör det tydligt vad texten handlar om.
 • En sida har gärna en ingress som sammanfattar det viktigaste i texten.
 • Längre texter har mellanrubriker som leder användaren vidare i texten.
 • Längre sidor har en innehållsförteckning längst upp, där rubrikerna på sidan är listade i form av länkar så att användaren kan hoppa direkt till det avsnitt som hon vill läsa.
 • Löptexten är indelad i korta stycken.
 • Löptexten är anpassad efter användaren och syftet och svarar på hennes frågor.
 • Webbplatsen innehåller tydliga länkar som leder användaren vidare i strukturen snarare än att upprepa samma information på flera ställen.

Vill du ha hjälp att skriva effektiva webbtexter?

Vill du och din arbetsplats ta hjälp med att skriva effektiva och begripliga webbtexter? Varmt välkommen att kontakta mig så kommer vi överens om hur jag kan hjälpa till med det.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This