Språkgranskning av din text

Behöver din arbetsplats hjälp med språkgranskning av texter? Jag har många års erfarenhet av att språkgranska texter åt företag och myndigheter. Hör av dig till mig för att få ett kostnadsförslag för språkgranskning av din text.

Jag hjälper till med språkgranskning och korrekturläsning av de flesta typer av texter, till exempel webbtexter, artiklar, kundbrev, rapporter och broschyrer och marknadsmaterial.

Språkgranskning på olika nivåer

Beroende på era behov kan ni få hjälp med språkgranskning av text på olika nivåer:

  • Nivå 1: Korrekturläsning av texten. Det innebär att jag kontrollerar att texten är korrekt och att den följer dagens skrivregler. På denna nivå korrigerar jag språkliga fel som till exempel syftningsfel.
  • Nivå 2: Förutom korrekturläsning anpassar jag texten efter syfte och målgrupp. Jag kontrollerar ordval, meningsbyggnad, stil och att texten hänger ihop på ett tydligt sätt.
  • Nivå 3: Jag arbetar med dispositionen och rubrikerna, förutom de två ovanstående punkterna. Jag lyfter fram textens budskap, så att texten kommunicerar det du vill.
  • Nivå 4: Jag gör en total omarbetning av texten för en ny mottagargrupp eller ett nytt syfte. Det kan till exempel handla om tryckt marknadsmaterial som behöver omarbetas för att passa på er webbplats.

Om ni behöver en helt ny text kan jag även skriva den.

Språkgranskning behövs ofta

En text som är skriven av flera olika skribenter behöver ofta en mer avancerad språkgranskning än ren korrekturläsning. Samma sak brukar gälla texter som är skrivna av någon som inte är skribent, språkkonsult, journalist, copywriter eller liknande till yrket. Även texter som är skrivna i en organisation som traditionellt använder en byråkratisk eller akademisk stil brukar behöva en språkgranskning på nivå 2 eller 3.

Hur vet jag vilken nivå av språkgranskning texten behöver?

Det enklaste sättet att få veta vilken nivå av språkgranskning en text behöver är att mejla den till mig på jenny@iklartext.se. Då kan jag titta på den och komma med ett förslag på vad texten behöver, inklusive ett kostnadsförslag. Om det handlar om större mängder text brukar det bli allra bäst om vi börjar med att ses på ett möte och diskutera vad som behöver göras.

Språkgranskning av din text?

Har din arbetsplats texter som behöver språkgranskning? Hör av dig till mig på jenny@iklartext.se redan i dag.

Share This