Klartext språkgranskar och korrekturläser era texter

Är du osäker på om ditt budskap når fram? Vill du kommunicera effektivt med kunder, medarbetare och partners? Har er organisation texter som har kommit till vid flera olika tillfällen och därför är inkonsekventa? Då är det en bra idé att anlita en språkkonsult för att granska texterna. Allra störst nytta har ni av mig om jag kommer in i början av projektet och kan påverka texternas utformning från grunden.

Jag hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att språkgranska de flesta typer av texter, till exempel webbtexter, artiklar, kundbrev, rapporter, broschyrer och marknadsmaterial.

Klartext granskar text på olika nivåer

Beroende på era behov kan ni få hjälp med språkgranskning på olika nivåer:

  • Nivå 1: Korrekturläsning av texten. Det innebär att jag kontrollerar att texten är korrekt och att den följer dagens skrivregler. På denna nivå korrigerar jag språkliga fel som till exempel syftningsfel.
  • Nivå 2: Förutom korrektur anpassar jag texten efter syfte och målgrupp. Jag kontrollerar ordval, meningsbyggnad, stil och att texten hänger ihop på ett tydligt sätt.
  • Nivå 3: Jag arbetar med dispositionen och rubrikerna, förutom de två ovanstående punkterna. Jag lyfter fram textens budskap, så att texten kommunicerar det du vill.
  • Nivå 4: Jag gör en total omarbetning av texten för en ny mottagargrupp eller ett nytt syfte. Det kan till exempel handla om tryckt marknadsmaterial som behöver omarbetas för att passa på er webbplats.

Om ni behöver en helt ny text kan jag även skriva den.

Vill du veta vad det kommer att kosta? Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.


Det tydligaste resultatet var att avdelningen Kundcenter, som tog emot klagomål kring blanketter och brev, inte längre fick några klagomål på brev efter att vi började använda de omskrivna versionerna av breven.

/Sverker Hemring, copywriter, SPP/Handelsbanken Liv

Share This