Distanskurs: Skriv en fackbok på sex månader

Vill du skriva en bok? Har du en idé till en fackbok men vet inte hur du ska börja? Är du expert på ett ämne och vill skriva en bok om det för att förtydliga din roll som expert? Då är det här kursen för dig. Det är en skrivkurs på distans som sker helt via e-post och du kan börja kursen när det passar dig.

Skriv en fackbok på sex månader – kursplan

Kursbrev 1: Kom igång och skriv!

Hur börjar man skriva en bok? Skrivprocessens tre delar. Vem ska läsa boken och varför? Vad ska boken handla om?

Kursbrev 2: Hur skriver man en bok?

Hur skriver man en fackbok? Strukturera din bok och skriv ett synopsis. Kapitelindelning. Research och informationsurval. Att använda tidsplanering, mål och belöningar så att boken verkligen blir skriven.

Kursbrev 3: Språk och stil

Hur skriver man enkelt och intresseväckande? Lär dig att undvika att fastna i facktermer eller ett akademiskt och byråkratiskt språk.  Vilket perspektiv och tilltal ska man använda när man skriver en bok? Du får individuella tips om vad just du behöver tänka på språkligt.

Kursbrev 4: Sälj in boken till ett förlag – eller ge ut själv?

Hur gör man när man väl har skrivit en bok? Hitta rätt förlag. Sälj in boken till ett förlag. Eller ska du ge ut boken på egen hand?

Kursbrev 5: Marknadsföring och PR

Hur kan man arbeta med marknadsföring och PR? Vilka kanaler och aktiviteter fungerar för att marknadsföra din bok?

Kursbrev 6: Bearbeta manuset

Boken är inte färdig när du har skrivit ett första utkast. Då återstår redigering och korrekturläsning.

Pris, villkor och annan fakta

Kursen finns i tre varianter. I alla tre kursvarianterna ingår återkoppling på baksidestext, syfte och mottagare, synopsis + eventuellt säljbrev till förlag. Dessutom ingår följande:

Stora kursen: Återkoppling på upp till 20 sidor text per kursbrev, sammanlagt 120 sidor. Om du skriver en längre bok kan du självklart köpa till återkoppling på mer text, antingen under kursens gång eller efteråt.

Mellankursen: Återkoppling på upp till 5 sidor text per kursbrev, sammanlagt 30 sidor.

Lilla kursen: Återkoppling på sammanlagt 10 sidor under kursen.

Kursen Skriv en fackbok på sex månader är till för dig som vill ha stöd under skrivfasen av boken. Målet är att du när du är färdig med kursen ska ha ett första utkast till din fackbok. Du kommer att behöva redigera ditt manusutkast efteråt, och texten kommer även att behöva korrekturläsas. Materialet i kursbreven riktar sig framför allt till dig som inte har skrivit någon bok tidigare, men återkopplingen på din text utgår förstås från var du själv befinner dig och vad just du behöver jobba med.

Du får både detaljerad återkoppling direkt i manuset och övergripande kommentarer om vad du generellt behöver jobba med i ditt skrivande. Jag tittar framför allt på språk och struktur. Vilken nivå återkopplingen hamnar på beror på hur din text ser ut när den kommer till mig, men återkopplingen är inte lika detaljerad som en redaktörsläsning.

Pris: 

Stora kursen: 11 200 kronor exklusive moms, 14 000 kronor inklusive moms

Mellankursen: 4 400 kronor exklusive moms, 5 500 kr inklusive moms

Lilla kursen: 3 000 kronor exklusive moms, 3 750 kronor inklusive moms

Plats: där du är – kursen sker helt på distans via e-post

Kursstart: när du vill

Kursens slut: sex månader efter att du har fått mejlet med det första kursbrevet

Kursledare: Jenny Forsberg, författare och språkkonsult i svenska som har skrivit tre fackböcker.

Anmälan och frågor: mejla jenny@iklartext.se

 

Är du mer intresserad av att skriva skönlitteratur? Hos Klartext hittar du även distanskursen Skriv en roman på sex månader.

För den som vill skriva bättre brukstexter – i jobbet till exempel – finns kursen Skriv tydliga texter.