Visste du att en fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning har någon typ av läshinder? Ja, du läste rätt, en fjärdedel! Det kan till exempel bero på att man är en ovan läsare, att man är synskadad, har läs- och skrivsvårigheter eller har ett annat modersmål än svenska. Skriver du så att alla förstår?

Alla behöver lättlästa texter ibland

Dessutom behöver vi alla lättlästa texter ibland. Tänk själv tillbaka på ett tillfälle när du var riktigt stressad: du har jobbat hårt en period och din deadline är i morgon. Du klev upp tidigt i morse efter en natt med dålig sömn. Nu har du suttit framför datorn i tio timmar, men du behöver plöja igenom den här rapporten också för att få tag i den sista informationen du behöver till det som du jobbar med. Du skummar texten för att försöka hitta informationen du söker, men det går trögt. Din hjärna funderar inte lika bra som vanligt. Vid det här tillfället skulle du ha haft nytta av en lättläst text.

Vad är lättläst?

Vad är då lättläst? Är det samma sak som att skriva begripligt? Nej, en lättläst text är ännu lättare att läsa än en ”vanlig” begriplig text. Du som vill skriva lättläst kan till exempel tänka på att använda enklare ord, kortare meningar och till och med kortare rader än annars. Lättlästa texter behöver ha mer luft omkring sig än andra och du kan inte utgå från att läsarna har de förkunskaper som du kanske tycker är självklara.

Vem ska läsa texten och varför?

Som vanligt när du ska skriva en text behöver du veta eller bestämma vilken som är den huvudsakliga målgruppen. Vem skriver du för och varför? Alla som behöver lättlästa texter har inte samma behov. Vilka förkunskaper har dina läsare?

Alla medborgare har rätt till information

Visste du att riksdagen har beslutat om en handlingsplan som går ut på att Sverige ska vara tillgängligt för alla år 2010 – nu alltså! – även för dem som har svårt att läsa? Det handlar om demokrati: alla medborgare har rätt till information. Det innebär att bland annat myndigheter och kommuner är skyldiga att ha information även på lättläst.

Hur skriver man lättläst?

Jag rekommenderar att du som inte är en så van skribent i första hand anlitar en expert som skriver de lättlästa texterna. Vana skribenter kan till exempel få tips i boken Lättläst – så funkar det av Maria Sundin och genom att läsa myndigheters lättlästa information.

 

Om Klartext

Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, kommunicera i sociala medier eller ta fram språkliga riktlinjer för texter.

Du som enskild skribent är också varmt välkommen att gå onlinekurserna Skriv tydliga texter och Lär dig skilja mellan de och dem på en timme.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.