Om en text innehåller för långa meningar uppfattar vi det ofta som ett problem. Men har du tänkt på att en text med bara korta meningar också blir svår att läsa? En sådan text känns hackig, och det är svårt att få något flyt när man läser den.

I följande text har meningarna blivit för korta för att texten ska hänga ihop riktigt:

”Trots det fick adeln en hel del gjort. Men så fanns det billig arbetskraft också. En adelsfamilj hade 200 000 livegna. Ett människoliv var ett ting bland andra. Det kunde köpas och säljas på den här tiden.”

Texten får bättre flyt om du låter några av meningarna vara lite längre:

”Trots det fick adeln en hel del gjort. Men så fanns det billig arbetskraft också – en adelsfamilj hade 200 000 livegna. Ett människoliv var ett ting bland andra som kunde köpas och säljas på den här tiden.”

Anpassa meningarnas längd efter innehållet i dem. Den viktigaste meningen i ett stycke – huvudtanken – vinner i allmänhet på att presenteras i en kort och slagkraftig mening. Tillhörande förklaringar eller modifieringar däremot behöver oftast längre meningar för att fungera riktigt bra. Om du varvar korta och långa meningar på det här sättet ser dina läsare vad som är viktigt i texten och den blir lätt att läsa.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This