Skriver du texter som utgår från lagar och regler? Är det viktigt att det du skriver följer svensk lagstiftning? Hur gör man för att skapa juridiskt hållbara texter som ändå är begripliga?

Vem skriver du för och varför?

Det första du ska göra innan du börjar skriva är att ta reda på vem som ska läsa texten och varför. Är läsarna jurister så är det inga problem att använda ett juridiskt språk med facktermer. Men om de inte är det – om du skriver webbtexter, broschyrer eller rapporter som ska läsas av en mottagargrupp som inte är jurister – behöver du anpassa språket efter dem. Det är lätt att tro att textens betydelse ändras om man använder ledigare ord i stället för de juridiska termerna, men så behöver det inte vara.

Undvik juridiska termer

I stället för att skriva att ett avtal träder i kraft kan du till exempel skriva att det börjar gälla. Det gör texten lättare att förstå och ändrar inte innebörden för läsaren. Och blir texten verkligen luddigare om du skriver yttra sig istället för inkomma med ett yttrande. Eller blir den bara mer begriplig?

Om du vill att din text ska bli läst och förstådd måste du anpassa den efter läsarna – även när det finns juridiska krav på sakinnehållet.

 

Om Klartext

Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, kommunicera i sociala medier eller ta fram språkliga riktlinjer för texter.

Du som enskild skribent är också varmt välkommen att gå onlinekurserna Skriv tydliga texter och Lär dig skilja mellan de och dem på en timme.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.