Du som brukar läsa Klartexts språkbrev vet att en tydlig text är anpassad till dem som ska läsa den. Att skriva jämställt är en del av det arbetet. Om du skriver en text som har ungefär lika många läsare av båda könen finns risken att hälften av läsarna missar budskapet om din text inte är jämställd.

Vad är en jämställd text?

Enkelt uttryckt kan vi säga att en jämställd text är en text som

  • riktar sig till både kvinnor och män
  • handlar om både kvinnor och män
  • inte beskriver könsroller på ett fördomsfullt, sexistiskt eller förlegat sätt.

Hur kan vi göra texter mer jämställda?

Här är några enkla regler som gör dina texter mer jämställda:

  • Undvik personbeteckningar som fokuserar på vilket kön personen tillhör. Du vill ju lyfta fram personens roll och inte kön. Skriv alltså skådespelare och lärare, inte skådespelerska och lärarinna.
  • Använd neutrala personbeteckningar om det går. Skriv hellre riksdagsledamot än riksdagsman. Om det inte finns en neutral beteckning – fundera gärna på om det går att införa en.
  • Var medveten om i vilken ordning orden kommer i ordpar med ett kvinnligt och ett manligt led. Se till att inte samma kön alltid hamnar först i en text. Ska det heta män och kvinnor eller kvinnor och män? Hon eller han eller han eller hon? Kanske kan du ordna leden i bokstavsordning? Då skulle det bli han eller hon men kvinnor och män.

Medvetenhet är det viktigaste verktyget på vägen mot jämställda texter. Min förhoppning är att du efter att ha läst det här språkbrevet blir mer medveten om att skriva jämställt.

Om du vill läsa mer om att skriva jämställt så rekommenderar jag varmt Jämställt språk – en handbok i att skriva och tala jämställt. Det är en nyutkommen och lättillgänglig bok från Språkrådet skriven av Karin Milles.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This