Vill du att dina e-brev ska blir lästa av sina mottagare? Här får du några tips på hur du skriver effektivare e-post.

Skriv så du blir läst

Hur skriver man ett e-brev som blir läst av sina mottagare? Det finns några knep. Men innan du börjar – du har väl funderat på vem som ska läsa ditt brev och varför? Anpassa texten efter det.

Fånga läsarens intresse med en informativ ämnesrad som sammanfattar brevets innehåll. Skriv det viktigaste först i själva löptexten. Undvik långa och omständliga inledningar.

Skriv kort, enkelt och korrekt. Tänk på att den som läser e-post ofta har mindre tid och är mer otålig än den som läser en tryckt text. Dessutom kan det ta längre tid att läsa på skärm. Använd gärna mellanrubriker om du skriver ett längre brev, så hjälper du läsaren framåt i texten.

Vad skiljer e-post från annan kommunikation?

Det är extra viktigt att vara tydlig när man skriver e-post. I talet finns ju gester och annan visuell information som komplement. Man skulle kunna säga att e-posten utgör ett mellanting mellan tal- och skriftspråk. Det är snabbt och direkt. Det är naturligtvis bra att kunna ställa kompletterande frågor och få svar inom några minuter. Men det snabba mediet gör också att man får tänka sig för en gång extra.

Dessutom känns e-post mer informellt (och är det i viss mån också) än många andra typer av texter. Det är lätt att bara skicka iväg en kladd utan att läsa igenom texten. Men om du representerar ett företag eller någon annan kan det vara bra att ha lika höga krav på sig själv som när man skriver en text på papper. Korrekturläs gärna en gång extra innan du klickar på Skicka.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This